neterra.tv

Най-новият неутрален дейта център

Услугата дава възможност на фирмата да се фокусира върху основната си дейност, като остави физическата грижа за оборудването си на подходящото за целта място. Колокацията е подходяща за всички международни и български клиенти, които искат да осигурят максимална сигурност и непрекъсваемост на бизнеса си, да се възползват от привилегиите на високата скорост на Интернет свързаността, резервираността /осигуреността/ на оборудването и захранването, както и устойчивостта към природни бедствия.

Резервирана, надеждна и непрекъсваща услуга

в Sofia Data Center

 • Премахване на нуждата от първоначални инвестиции за оборудване на специално помещение в офиса на фирмата: климатизация, допълнително офисно пространство, комуникационни шкафове - ракове, UPS и др.;
 • Премахване на нуждата от наемане на специалисти по мрежово оборудване;
 • По-добър, бърз и качествен достъп на Интернет потребители до сайтовете, разположени на клиентските сървъри;
 • Намаляване на разходите за електроенергия;
 • Оторизиран, 24-часов достъп до клиентското оборудване;
 • Охрана - 24/7/365;

Услуги:

 • 1

  Наем на rack

 • 2

  Наем на 1/4 или 1/2 rack

 • 3

  Наем на rack unit

 • 4

  Наем на клетка

 • 5

  Наем на footprint

Допълнителни услуги:

 • Физическа взаимна свързаност с други оператори (cross connect);
 • Виртуална взаимна свързаност с други оператори
 • 48V захранване N+1, резервирано A+B в комуникационен шкаф за клиента
 • По-големи комуникационни шкафове: 60х100х200см.

Предимства:

 • Акаунт за мониторинг на ползвания трафик: my.neterra.net
 • Рестарт на машините
 • Безплатни MX и DNS записи
 • Оторизиран достъп до оборудването според желанията на клиента
 • SLA споразумение за гарантиране на качеството
Daily

Общи условия
iso9001 iso20000 iso27001