NetIX

Нетера е партньор и член на мрежата NetIX. NetIX е компания, която предоставя свързаност от ново поколение на своите клиенти по целия свят, като ускорява интернета и свързва създателите на съдържание с потребителите по-бързо, по-директно и по-евтино. Мрежата NetIX позволява на участниците чрез един или няколко обединени порта да реализират множество виртуални свързаности с другите членове.

С изграждането само на една връзка до NetIX всеки участник получава отдалечена свързаност с всички други. Така всеки член на мрежата може да обменя трафик (public peering, multicast и др.) с гарантирано качество с всички останали участници при оптимални разходи чрез мрежова инфраструктура, изградена на базата на Ethernet технология.

посетете netix.net

Свързаност от ново поколение - 90% от най-популярните уебсайтове, достъпни чрез NetIX, се зареждат по-бързо, отколкото чрез Tier 1 доставчиците на интернет