RIPE услуги

Нетера в качеството си на LIR (Local Internet Registry – bg.neterraip) ви представлява пред RIPE при регистрация на IP адреси и автономни системи.

Регистриране и поддръжка на номер на автономна система – Нетера заявява към RIPE NCC, представлява пред тях и предоставя на клиента независим ресурс „Номер на автономна система“ (ASN). В случай на съществуваща ASN, тя бива зачислена към ресора на Нетера като отговорен LIR пред RIPE NCC.

Свързано с интернет доставчика IP адресно пространство

Свързано с интернет доставчика IP адресно пространство

Блок от IPv4 или IPv6 адресно пространство. Услугата е на абонаментен принцип, предплатена, с периодично действие, с
период на отчитане 1 месец.

Регистриране и поддръжка на независимо IP адресно пространство

Нетера заявява към RIPE NCC, представлява пред тях и предоставя на клиента независимо IP адресно пространство. В случай на съществуващо независимо IP адресно пространство, то бива зачислено към ресора на Нетера като отговорен LIR пред RIPE NCC. Услугата е на абонаментен принцип, предплатена, с периодично действие и период на отчитане 1 месец.

Услугата обхваща целия процес по заявяване на независимо IP адресно пространство, регистрацията му в RIPE DB и последващото съдействие по поддръжка на ресурса пред RIPE NCC. Полученото независимо IP адресно пространство е за временно ползване, докато чрез договор и съответна такса за поддръжка, номерът не бъде заведен в регистъра на някой LIR или на самите RIPE NCC.

свържете се с нас

Поискайте информация