Спътникови услуги

Вече над 27 години Нетера е доказаният доставчик на иновативни сателитни комуникационни решения. Компанията гарантира непрекъсваемост на услугите,

24/7 наличност и съпорт. Нетера има собствена мрежа за пренос на данни, покриваща Централна и Източна Европа, свързана с точки на присъствие по целия свят.

Свържете се с нас

Телепортите на Нетера

Нетера притежава два телепорта:

София Телепорт &

Тракия Телепорт.

Първият е разположен непосредствено до двата дейта центъра на компанията в София (SDC 1 и SDC 2).

Тракия Телепорт е най-новото съоръжение на Нетера за спътникови комуникации, колокация/хостинг на спътникови антени и приемно-предавателни станции, както и комуникационно и IT оборудване.

Тракия Телепорт

Тракия Телепорт

Тракия Телепорт е независим доставчик на сателитни комуникационни услуги, който притежава повече от 20 хиляди квадратни метра земя за нуждите на вашите предстоящи или съществуващи проекти.

Обектът се намира близо до София в зона с ниски нива на шум (без радиочестотни смущения). По данни на Българската академия на науките (БАН) бурите и валежите от дъжд и сняг заобикалят това място и там се отчитат най-много на брой слънчеви дни в страната.

Тракия Телепорт е най-новото съоръжение на Нетера за спътникови комуникации, колокация/хостинг на спътникови антени и приемно-предавателни станции, както и комуникационно и IT оборудване.

Услуги за вашия бизнес от Тракия телепорт

Услуги за вашия бизнес от Тракия телепорт

 • Излъчване и / или приемане на сигнал на/ от сателит (Satellite Uplink / Downlink)

 • Приемане на сигнал от един сателит и излъчването му на друг сателит (Turnaround)

 • Еднократни, събитийни услуги или такива за временно ползване (Occasional Use Services)

 • Цифрово видео излъчване

 • Услуги „Директно до дома“ (DTH / Direct-To-Home)

 • Наблюдение (мониторинг) или активна резервираност на съществуващи услуги

Предимства

Предимства

 • Без RF смущения и най-много на брой слънчеви дни в годинатa.

 • Независим оператор на услуги.

 • Възможност за осигуряване на резервираност чрез втория ни телепорт в София.

 • Свързаност към нашата цифрова главна станция в центъра ни за данни в София – SDC, с достъп до системи за скрамблиране (CAS) / дескрамблиране, енкодиране и декодиране, мултиплексиране, EPG, PSI, плейаут и не на последно място – достъп до целия свят чрез глобалното присъствие и свързаност на Нетера.

 • 24/7 мониторинг и съдействие за подобряване на вашите системи. Създали сме собствени системи за наблюдение, чрез които намаляваме времето за реакция и ви осигуряваме отлично ниво на обслужване. Имаме не един, а три денонощни центъра за наблюдение на различните точки на системата - DVB, мрежа и IT.

 • Гъвкавост – в Тракия телепорт можете да използвате нашето оборудване на конкурентни цени или да колокирате антена, хъб и свое оборудване.

 • Получавате професионални услуги и съдействие от висококвалифицирани инженери, мениджъри и специалисти по обществени поръчки при планиране и разработване на вашите проекти.

 • Силни партньорства с доставчици и сателитни оператори.

Поискайте оферта

Neterra София Телепорт

София Телепорт

София Телепорт

 • София телепорт е изграден през 2000-та година като първи независим комуникационен хъб в България

 • Притежава и обслужва антени в C- и Ku- обхвати

 • Антените са оборудвани с автоматични противообледенителни системи

 • Обслужваните услуги се наблюдават от три независими центъра за наблюдение 24/7, с което се гарантира високото ниво и непрекъсваемост на услугите

 • Достъп до над 2000 канала от сателитни и наземни източници

 • Локацията до София дейта център (http://sdc.bg) и директната свързаност до NetIX подсигуряват още по-високо ниво на надеждност и бърза интеграция на допълнителни услуги

Услугите за вашия бизнес

Услугите за вашия бизнес

 • Приемане и излъчване на спътников сигнал

 • Ние предоставяме цялостни решения за White label DTH телевизия и интернет услуги, дистрибуция и придобиване на канали в резервирана схема с изключително ниво на обслужване за клиента.

 • Спътникова мрежа за пренос - разработена за всеки, от мобилен оператор до местен интернет доставчик, който иска да разшири обсега на услугите и достъпа си, без да разширява наземната си инфраструктура.

 • София Телепорт, построен през 2000 г., е първият независим център за пренос на данни в България. Телепортът има антенно поле с антени за предаване на сигнал с големина 3,7 м и 4,6 м в ниския Ku-, разширения Ku.

 • Нетера разполага и с антенно поле, което е географски отдалечено на 75 км по права линия от София Телепорт, за да се осигури резервираност на приеман или предаван сигнал за критични инфраструктури. По този начин се постига много висока надеждност на услугите, която е независима от лошото време.

 • Антенното поле за приемане е оборудвано с професионални приемни антени в C- и Ku- обхватите, с размер на антените от 1,2 м до 3,7 м.

 • Нетера може да ви предостави високоскоростни, широколентови спътникови комуникации за връзка към интернет или за частни мрежи чрез VSAT (терминали за спътникова връзка с малка апертура на антената) на места, където нямате алтернатива за свързаност. Дали става дума за вашия бизнес, или за домашно ползване, ние можем да изградим вашата свързаност.

 • 24/7 мониторингът и краткото време за реакция на нашите инженери при възникнал проблем са гаранция за наличност на вашите услуги.

 • Нашите инженери са горди с изцяло разработените и поддържани от тях системи за мониторинг и контрол с, които предоставят наблюдение в реално време и детайлно записване на всички необходими параметри за следенето на вашите услуги. Цялата статистика се записва в база данни и може да бъде разгледана и анализирана за всяка една точка на времето до настоящия момент.

Поискайте информация

* Моля, проверете дали данните Ви за контакт са верни, за да можем се свържем с Вас!