Спътникови услуги

Вече над 25 години Нетера е доказаният доставчик на иновативни сателитни комуникационни решения. Компанията гарантира непрекъсваемост на услугите,

24/7 наличност и съпорт. Нетера има собствена мрежа за пренос на данни, покриваща Централна и Източна Европа, свързана с точки на присъствие по целия свят.

VSAT

Нетера може да ви предостави високоскоростни, широколентови спътникови комуникации за връзка към интернет или за частни мрежи чрез VSAT (терминали за спътникова връзка с малка апертура на антената) на места, където нямате алтернатива за свързаност. Дали става дума за вашия бизнес, или за домашно ползване, ние можем да изградим вашата свързаност.

Нашите услуги

Нашите услуги

  • Приемане и излъчване на спътников сигнал: Ние предоставяме цялостни решения за white label DTH телевизия и интернет услуги, дистрибуция и придобиване на канали в резервирана схема с изключително ниво на обслужване на клиента.

  • Спътникова мрежа за пренос - разработена за всеки, от мобилен оператор до местен интернет доставчик, който иска да разшири обсега на услугите си и полезността си, без да разширява наземната си инфраструктура.

  • София Телепорт, построен през 2000 г., е първият независим център за пренос на данни в България. Телепортът има антенно поле с антени за приемане на сигнал с големина 3,7 м и 4,6 м в ниския Ku-, разширения Ku- и DBS обхвати.

  • Нетера разполага с антенно поле, което е географски отдалечено на 250 км по права линия от София Телепорт, за да се осигури резервираност на приемания сигнал. По този начин се постига много висока надеждност на услугите, която е независима от лошото време.

  • Антенното поле е оборудвано с професионални приемни антени в C- и Ku- обхватите, с размер на антените от 1,2 м до 3,7 м.

    24/7 мониторингът и краткото време за реакция на нашите инженери при възникнал проблем са гаранция за атрактивно високия процент за наличност на вашите услуги.

  • Нашите инженери са горди с изцяло разработените и поддържани от тях Мониторинг и Контрол системи, които предоставят наблюдение в реално време и детайлно записване на всички необходими параметри за следенето на вашите услуги. Цялата статистика се записва в база данни и може да бъде разгледана и анализирана за всяка една точка на времето до настоящия момент.

свържете се с нас

Изтеглете брошура

Спътникови услуги

Neterra Sofia Teleport

Поискайте информация