Управление на активи на клиенти

Управлението на активи на клиента е широка група от услуги в няколко направления. Нетера разполага с високо квалифицирани специалисти в областта на мрежовата и ИТ и системната администрация. Чрез гъвкави технически решения, изцяло съобразени с индивидуалните 

ви нужди, ние можем да предоставим цялостно или частично управление на вашата мрежа. Разработените решения за защита от DDoS атаки също попадат в тази категория. Netfleet платформата дава възможност за управление на клиентския автопарк.

Доверете се на екип от висококвалифицирани специалисти

Услуги

Поискайте информация

* Моля, проверете дали данните Ви за контакт са верни, за да можем се свържем с Вас!