Наем на ресурси

Тази група покрива услугите за колокация в дейта центровете на Нетера, наемът на канална мрежа – собственост на Нетера, и отдаването под наем на сървъри, оборудване, софтуер и IP ресурс.

В нея попада и клауд платформата на Нетера с възможност за наем на клауд сървъри. Предоставяме пълен набор от услуги за колокация в съответствие с международните стандарти.

На разположение на клиентите на място са 24/7 висококвалифицирани инженери, които осигуряват поддръжка и специализирани услуги

Услуги

Neterra Functional and Modular Diagnostics

Поискайте информация