Отдалечен VPN достъп

Чрез изграждане на виртуална частна мрежа (VPN) Нетера ви предоставя сигурен, криптиран, частен достъп до вътрешната мрежа на фирмата, в която 

са разположени офисните компютри и сървъри. Така дистанционната работа се превръща в лесна и ефективна алтернатива, за да не прекъсва работният процес.

Защитена връзка от Нетера

Едно от основните предимства на услугата e, че се активира за минути. Просто трябва да включите устройството на адреса, на който ще използвате услугата, и да направите първото свързване. Информацията се обменя чрез криптирани тунели - защитени и сигурни, без значение кой е интернет доставчикът в различните точки на свързване.

       

Работа от разстояние

Работа от разстояние

За която и сфера от съвременния живот да говорим – бизнес, институции, онлайн и офлайн търговия, нищо не налага служителите, изпълняващи административна дейност, да присъстват непрекъснато в офиса. Това се отнася и за всички други специалисти, чиято работа е свързана с компютър.

Висококвалифицираният персонал на Нетера намира най-подходящото индивидуално решение – а то може да е както хардуерно, така и софтуерно, като проявява изключителна гъвкавост спрямо възможностите и нуждите на клиента.

По този начин бизнесът си осигурява криптирани, защитени тунели, по които да минават данните при отдалечена връзка, независимо кой е интернет доставчикът във всяка една от точките на свързване.

Предимства

Предимства

 • Високонадеждно ниво на защитеност на предаваната информация чрез криптиране на канала за връзка;

 • Индивидуален акаунт за всеки служител;

 • Профилиране на скоростта по потребители – възможност за определяне на различна скорост за всеки акаунт;

 • Определяне на права за достъп до вътрешните ресурси за всеки потребител (нива на оторизация);

 • Plug and Play / Zero Touch Deployment: Услугата се активира за минути. Устройството просто се включва на адреса, от който ще се използва, а клиентът прави първото свързване;

 • Необходимо е само едно устройство за всички акаунти. Независимо от това кой служител откъде се свързва и какъв интернет доставчик ползва, връзката е защитена, криптирана и недосегаема;

 • Проактивен технически съпорт;

 • Решението е налично за всички операционни системи.

Защо Нетера е вашият партньор?

Защо Нетера е вашият партньор?

Ние ви предлагаме:

 • Намаляване на разходите за техническа поддръжка на системите и услугите.

 • Премахване на нуждата за отделяне на време и ресурси за търсене и наемане на технически персонал, тъй като Нетера разполага с екип от висококвалифицирани мрежови професионалисти.

 • Професионална консултация за избор на най-подходящото и ефективно решение.

 • Възможност за изготвяне и прилагане на гъвкави решения, отговарящи на специфичните ви нужди.

свържете се с нас

Поискайте информация

* Моля, проверете дали данните Ви за контакт са верни, за да можем се свържем с Вас!