Широколентов интернет за бизнеса (BIA)

Нетера ви предоставя достъп до пълен набор от международни маршрути до глобалния интернет. Ние сме интернет доставчик и на други интернет доставчици (ISPs) и ви предлагаме широк диапазон от скорости и глобален IP транзит. 

Ниските времезакъснения и нива на загуби правят услугата подходяща за използваните от вас бизнес приложения, гласови комуникации или видеоконферентни разговори. 

 

Свържете се с нас

Висококачествен широколетнов интернет достъп и Глобален IP транзит от Нетера:

Глобално покритие чрез мрежа от над 220 точки на присъствие по цял свят

Нова оптична мрежа за бизнес интернет и услуги за свързаност в София и България
 
Конкурентна цена
 
24 / 7 поддръжка

Широколентов интернет (BIA)

Широколентов интернет (BIA)

Когато се нуждаете от висококачествен широколентов интернет на разумна цена, Нетера ви предлага златното сечение.

Услугата е предназначена за бизнес потребители и ви осигурява глобално покритие. 

Можете да поръчате широколентов интернет от Нетера (BIA) в над 65 държави по света и да разчитате на техническа поддръжка 24/ 7.

Вземете оферта

Разлика между BIA и DIA

Глобален IP транзит

Глобален IP транзит

Достъп до глобалния интернет, подходящ за интернет доставчици. Връзка с транзитни доставчици от първо ниво (Tier 1) и директен трафик от хиляди пиъринг мрежи, свързани с Нетера, чийто брой непрекъснато расте.

 • Най-добре свързаният телекомуникационен оператор в БГ

 • Присъствие в 65+ държави, достъп до 30+ IXPs - 80% / 20% пиъринг / транзитен трафик, следователно по-ниско времезакъснение до 80% от интернет съдържанието

 • DDoS защита за интернет доставчици - Smart Blackholing

 • Портал за клиенти - система за наблюдение my.neterra.net 

 • Споразумение за гарантиране на качеството на услугата SLA

 • Нетера е предпочитан партньор за алтернативните оператори и ги подкрепя повече от 27 години

 • Покритие на услугата в България и Франкфурт - Германия.

Вземете оферта

Ние ви осигуряваме

 • Високоскоростна, сигурна и надеждна услуга според вашите нужди. Скоростите, от които можете да се възползвате, са в диапазона от 2Mbps до 100Gbps.

 • Използване на оптична преносна среда за осигуряване на максимално качество. 

 • Пълен набор от международни маршрути, използващи принципа на „най-пряка свързаност“. Освен свързаности към Tier1 доставчици, Нетера има над 10 000 директни пиъри, което ви дава възможност да комуникирате по най-прекия път със сайтовете, които посещавате, и осигурява безпроблемна работа на вашите приложения.

 • Напълно резервирана мрежа. Връзка към два независими рутера за международното и два за българското интернет пространство с цел 100% гарантиране на услугата.

 • Проактивен контрол и поддръжка на мрежата от висококвалифицирания инженерен екип на Нетера 24x7.

 • Споразумение за качество и поддръжка на вашите услуги (SLA). Стандартното ниво на наличност на интернет услугите, предоставяни от Нетера, е 99.7%. Ако не успеем да го спазим, отговаряме финансово пред вас.

 • Публични статични IP адреси за вашите сайтове, сървъри или приложения, ако използвате отдалечен достъп до информацията във вашия офис или искате да наблюдавате какво се случва там във ваше отсъствие.

Допълнителни възможности

Допълнителни възможности

 • Защитеност на услугата

  Нетера може да предостави защитеност на вашата услуга, като осигури резервна свързаност до офиса ви.

 • Управляеми услуги

  За да ползвате безпроблемно вашите услуги, да избегнете големите инвестиции и да разчитате на квалифицирана поддръжка, Нетера може да ви осигури доставка, инсталация, конфигуриране и поддръжка на оборудване според вашите нужди.

 • RIPE администриране

  Нетера в качеството си на LIR (Local Internet registry) може да заяви в RIPE-NCC и да ви предостави Номер на автономна система или IP адресно пространство.

 • Защита от DDoS атаки

  Нетера ви предоставя надеждна и комплексна защита от DDoS атаки. Ние предлагаме решение за защита през облачна платформа, специализирано хардуерно оборудване или комбинация от двете.

Поискайте информация

* Моля, проверете дали данните Ви за контакт са верни, за да можем се свържем с Вас!