Интернет за бизнеса

Ако имате нужда от надежден и сигурен интернет, а споделеният достъп не е достатъчно добър за вашия бизнес, можете да се възползвате от гарантираната, симетрична и несподелена услуга на Нетера.

Ние сме интернет доставчик и на други интернет доставчици (ISPs), а широкият диапазон от предлагани скорости ви предоставя възможност да ползвате точно толкова, колкото ви е необходимо. 

Тъй като не делите капацитета с друг, можете пълноценно и гъвкаво да контролирате използването на услугата. Ниските времезакъснения и нива на загуби правят услугата подходяща за използваните от вас бизнес приложения, гласови комуникации или видеоконферентни разговори. 

Нетера ви предоставя достъп до пълен набор от международни маршрути до глобалния интернет.

Симетричните скорости, надеждността и проактивното 24x7 наблюдение правят услугата идеална, ако достъпът до интернет е критичен за вашия бизнес.

Ние ви осигуряваме

 • Напълно гарантиран, несподелен капацитет. Вие получавате собствена свързаност, която използвате независимо от потреблението на останалите клиенти. Това ви дава възможност да планирате своите ресурси според специфичните си потребности.

 • Симетричност - еднакво висока скорост на входящ и изходящ трафик, което е основно изискване за работа с клауд-базирани системи, уеб хостинг, приложения за видеоконферентни и гласови комуникации или споделяне на файлове с голям обем.

 • Високоскоростна, сигурна и надеждна услуга според вашите нужди. Скоростите, от които можете да се възползвате, са в диапазона от 2Mbps до 100Gbps гарантиран интернет.

 • Използване на оптична преносна среда за осигуряване на максимално качество. Нетера предоставя услугите през оптични трасета, изградени съгласно стандартите за вложените материали, изпълнение и поддръжка.

 • Пълен набор от международни маршрути, използващи принципа на „най-пряка свързаност“. Освен свързаности към Tier1 доставчици, Нетера има над 1 500 директни пиъри, което ви дава възможност да комуникирате по най-прекия път със сайтовете, които посещавате, и осигурява безпроблемна работа на вашите приложения.

 • Напълно резервирана мрежа. Връзка към два независими рутера за международното и два за българското интернет пространство с цел 100% гарантиране на услугата.

 • Проактивен контрол и поддръжка на мрежата от висококвалифицирания инженерен екип на Нетера. За да можете безпроблемно да ползвате услугата и да се съсредоточите върху своя бизнес, Нетера следи проактивно 24x7 състоянието на мрежата и услугите.

 • Денонощно на разположение са висококвалифицирани сертифицирани специалисти, които започват работа при забелязване на отклонение в качеството на предоставените услуги преди нотификация от ваша страна.

 • Задължителен SLA за вашите услуги. Ние разбираме, че интернет е критично важен за вашия бизнес и предоставяме задължително споразумение за поддръжка за услугите. Стандартното ниво на наличност на интернет услугите, предоставяни от Нетера, е 99.7%. Ако не успеем да го спазим, отговаряме финансово пред вас.

 • Публични статични IP адреси за вашите сайтове, сървъри или приложения, ако използвате отдалечен достъп до информацията във вашия офис или искате да наблюдавате какво се случва там във ваше отсъствие.

Допълнителни възможности

Допълнителни възможности

 • Защитеност на услугата

  Нетера може да предостави защитеност на вашата услуга, като осигури резервна свързаност до офиса ви.

 • Управляеми услуги

  За да ползвате безпроблемно вашите услуги, да избегнете големите инвестиции и да разчитате на квалифицирана поддръжка, Нетера може да ви осигури доставка, инсталация, конфигуриране и поддръжка на оборудване според вашите нужди.

 • RIPE администриране

  Нетера в качеството си на LIR (Local Internet registry) може да заяви в RIPE-NCC и да ви предостави Номер на автономна система или IP адресно пространство.

 • Защита от DDoS атаки

  Нетера ви предоставя надеждна и комплексна защита от DDoS атаки. Ние предлагаме решение за защита през облачна платформа, специализирано хардуерно оборудване или комбинация от двете.

Защо Нетера е вашият партньор?

Защо Нетера е вашият партньор?

 • Директна свързаност с най-значимите Tier-1 доставчици;

 • Присъствие в четирите най-големи Internet Exchange точки в Европа - Франкфурт, Амстердам, Лондон и Париж;

 • Над 1500 директни пиъринг партньори.

Поискайте информация