IP VPN

виртуални частни мрежи

IP VPN услугите ви предоставят гарантиран и защитен пренос на данни за вътрешнофирмени приложения, централизиран достъп до интернет, гласови и видео комуникации.

Услугата е базирана на MPLS протокол. Ние конфигурираме отделен клиентски домейн (VRF), към който се присъединяват клиентските портове. 

Предоставяме топология „точка до много точки“ или „много точки до много точки“. Според изискванията на клиента използваме статична или динамична маршрутизация.

За разграничаване на различните типове трафик използваме QoS приотизация. Така осигуряваме надеждност на вашите критично важни бизнес приложения и постигаме ценова ефективност.  

Гарантиран и защитен пренос на данни за вътрешнофирмени приложения

Предимства

  • Оптимално решение, гарантиращо надеждна, географски разпределена мрежа;

  • Максимална защита от непозволен достъп и външни зловредни въздействия;

  • Подобряване на времето за обмен, управление и контрол на информацията;

  • Цялостно решение според нуждите ви;

  • Заделяне на скорост и приоритизиране на приложенията;

  • Интеграция на различни софтуерни приложения;

  • Ниски разходи за крайно клиентско оборудване;

  • Скорости до 100 Gbps.

     

свържете се с нас

Изтеглете брошура

Ethernet & IP VPN услуги

Поискайте информация

* Моля, проверете дали данните Ви за контакт са верни, за да можем се свържем с Вас!