Достъп до мрежи

Услугите в тази група предоставят достъп на клиента до интернет пространството чрез пълен или частичен набор от международни маршрути в зависимост от нуждата.

Между интернет услугите в портфолиото на Нетера има както такива с гарантиран, симетричен капацитет, така и услуги за широколентов достъп до глобалната мрежа, в съответствие с изискванията на клиентите.

24/7 проактивен мониторинг на мрежата

Услуги

Поискайте информация