Layer 2 услуги

Ethernet и виртуални частни мрежи (IP VPN)

Ако се нуждаете от надеждна и сигурна Ethernet свързаност за обмен на информация между вашите офиси, връзка към дейта центрове или работите с виртуални ресурси, Нетера е вашият партнтьор.

Симетричните скорости, надеждността и проактивното 24x7 наблюдение правят услугите изключително подходящи, ако обменът на данни е съществена част от вашия бизнес. 

IP VPN услугите ви предоставят гарантиран и защитен пренос на данни за вътрешнофирмени приложения, централизиран достъп до интернет, гласови и видео комуникации.

Решението ви гарантира надеждна, географски разпределена мрежа и максимална защита от непозволен достъп и външни зловредни въздействия. 

Свържете се с нас

Ethernet и IP VPN услугите ви помагат бързо и сигурно да споделяте информация

Ethernet свързаност от Нетера

Как работи Ethernet преносът?

Нетера предоставя напълно прозрачен Ethernet пренос в съответствие с препоръките на  Metro Ethernet Forum за Carrier Ethernet Services.

Ethernet услугите предоставят високоскоростно, качествено и ефективно решение за пренос на голям обем данни.

Услугите са насочени към телеком оператори и корпоративни клиенти с офиси в страната и чужбина, които използват общи информационни ресурси. Те получават гарантиран и защитен пренос на данни, вътрешнокорпоративен телефонен трафик, централизиран достъп до интернет и видеотрафик.

Предимства

 • Един физически интерфейс за достъп до много услуги и собствена свързаност, която използвате независимо от потреблението на останалите клиенти. Това ви дава възможност да планирате ресурсите си според специфичните си потребности.

 • Среда за работа на критични по отношение на скорост и загуби приложения.

 • Прозрачен пренос, който ви дава свобода за организиране на вашата ИТ инфраструктура. Услугата е напълно прозрачна по отношение на използваните от вас мрежови протоколи и адресация.

 • Ниски разходи за обмен на голям обем информация. Нетера ви предоставя възможност да изберете услуга според вашите нужди. Скоростите, от които може да се възползвате, са до 100 Gbps.

 • Използване на оптична преносна среда за осигуряване на максимално качество. Нетера предоставя услугите през оптични трасета, изпълнени съгласно стандартите за вложените материали, изпълнение и поддръжка.

 • Напълно резервирана мрежа. Всички възли от MPLS мрежата са свързани с минимум две оптични трасета с цел 100% гарантиране на услугата.

 • Проактивен контрол и поддръжка на мрежата от висококвалифицирания инженерен екип на Нетера. За да можете безпроблемно да ползвате услугата и да се съсредоточите върху своя бизнес, Нетера следи проактивно 24x7 състоянието на мрежата и услугите.

 • Денонощно на разположение са висококвалифицирани сертифицирани специалисти, които започват работа при забелязване на отклонение в качеството на предоставените услуги преди сигнал от ваша страна.

 • Задължителен SLA за вашите услуги. Ние разбираме, че интернет е изключително важен за вашия бизнес и предоставяме задължително споразумение за поддръжка за услугите. Стандартното ниво на наличност на интернет услугите, предоставяни от Нетера, е 99.7%. Ако не успеем да го спазим, отговаряме финансово пред вас.

Допълнителни възможности

Допълнителни възможности

 • Защитеност на услугата

  С цел запазване на вашия бизнес, Нетера може да предостави защитеност на услугата ви, като осигури резервна свързаност до вашия офис.

 • Управляеми услуги

  За да ползвате безпроблемно вашите услуги, да избегнете големите инвестиции и да разчитате на квалифицирана поддръжка, Нетера може да ви осигури доставка, инсталация, конфигуриране и поддръжка на оборудване според вашите нужди.

Каква е ползата да имате виртуална частна мрежа (IP VPN)?

IP VPN услугите ви предоставят гарантиран и защитен пренос на данни за вътрешнофирмени приложения, централизиран достъп до интернет, гласови и видео комуникации.

Услугата е базирана на MPLS протокол. Ние конфигурираме отделен клиентски домейн (VRF), към който се присъединяват клиентските портове.

Предоставяме топология „точка до много точки“ или „много точки до много точки“. Според изискванията на клиента използваме статична или динамична маршрутизация.

За разграничаване на различните типове трафик използваме QoS приотизация. Така осигуряваме надеждност на вашите критично важни бизнес приложения и постигаме ценова ефективност.

Предимства

Предимства

 • Оптимално решение, гарантиращо надеждна, географски разпределена мрежа;

 • Максимална защита от непозволен достъп и външни зловредни въздействия;

 • Подобряване на времето за обмен, управление и контрол на информацията;

 • Цялостно решение според нуждите ви;

 • Заделяне на скорост и приоритизиране на приложенията;

 • Интеграция на различни софтуерни приложения;

 • Ниски разходи за крайно клиентско оборудване;

 • Скорости до 10 Gbps.

Защо Нетера е вашият партньор?

 • Опорната мрежа на Нетера е базирана на Multi-Protocol Label Switching (MPLS) технология, предоставяща оптимални решения на клиентите. Ethernet услугите се осигуряват чрез защитена национална и международна мрежа, използваща резервирани трасета, която гарантира оптимална сигурност и наличност на услугите.

 • Уеб базирана, автоматизирана система за наблюдение (Neterra Online Monitoring System), достъпна тук.

 • Известяване за проблеми, регистрация и препоръка за разрешаването им.

 • Регистрация на действията, предприети за разрешаването на проблема, и своевременно известяване на клиентите за статуса на разрешавания проблем.

свържете се с нас

Поискайте информация

* Моля, проверете дали данните Ви за контакт са верни, за да можем се свържем с Вас!