Layer 2 услуги

Нетера е вашият партньор, ако се нуждаете от надеждна и сигурна Ethernet свързаност за обмен на информация между вашите офиси, връзка към дейта центрове или работите с виртуални ресурси. Симетричните скорости, надеждността и проактивното 24x7 наблюдение правят услугите изключително подходящи, в случай че обменът на данни е критично важен за вашия бизнес.

Широкият диапазон от предлагани скорости ви предоставя възможност да ползвате точно колкото ви е необходимо. Ниските времезакъснения и нива на загуби са от съществена важност за използваните от вас бизнес приложения, гласови комуникации или видеоконферентни разговори.

Ethernet услугите ви помагат бързо и сигурно да споделяте информация

Как работи

Нетера предоставя напълно прозрачен Ethernet пренос в съответствие с препоръките на  Metro Ethernet Forum за Carrier Ethernet Services. Ethernet услугите предоставят високоскоростно, качествено и ефективно решение за пренос на голям обем данни.

Услугите са насочени към телеком оператори и корпоративни клиенти с офиси в страната и чужбина, които използват общи информационни ресурси. Те получават гарантиран и защитен пренос на данни, вътрешнокорпоративен телефонен трафик, централизиран достъп до интернет и видеотрафик.

Изтеглете брошура

Ethernet & IP VPN услуги

Предимства

 • Един физически интерфейс за достъп до много услуги и собствена свързаност, която използвате независимо от потреблението на останалите клиенти. Това ви дава възможност да планирате ресурсите си според специфичните си потребности.

 • Среда за работа на критични по отношение на скорост и загуби приложения.

 • Прозрачен пренос, който ви дава свобода за организиране на вашата ИТ инфраструктура. Услугата е напълно прозрачна по отношение на използваните от вас мрежови протоколи и адресация.

 • Ниски разходи за обмен на голям обем информация. Нетера ви предоставя възможност да изберете услуга според вашите нужди. Скоростите, от които може да се възползвате, са до 100 Gbps.

 • Използване на оптична преносна среда за осигуряване на максимално качество. Нетера предоставя услугите през оптични трасета, изпълнени съгласно стандартите за вложените материали, изпълнение и поддръжка.

 • Напълно резервирана мрежа. Всички възли от MPLS мрежата са свързани с минимум две оптични трасета с цел 100% гарантиране на услугата.

 • Проактивен контрол и поддръжка на мрежата от висококвалифицирания инженерен екип на Нетера. За да можете безпроблемно да ползвате услугата и да се съсредоточите върху своя бизнес, Нетера следи проактивно 24x7 състоянието на мрежата и услугите.

 • Денонощно на разположение са висококвалифицирани сертифицирани специалисти, които започват работа при забелязване на отклонение в качеството на предоставените услуги преди сигнал от ваша страна.

 • Задължителен SLA за вашите услуги. Ние разбираме, че интернет е изключително важен за вашия бизнес и предоставяме задължително споразумение за поддръжка за услугите. Стандартното ниво на наличност на интернет услугите, предоставяни от Нетера, е 99.7%. Ако не успеем да го спазим, отговаряме финансово пред вас.

Допълнителни възможности

Допълнителни възможности

 • Защитеност на услугата

  С цел запазване на вашия бизнес, Нетера може да предостави защитеност на услугата ви, като осигури резервна свързаност до вашия офис.

 • Управляеми услуги

  За да ползвате безпроблемно вашите услуги, да избегнете големите инвестиции и да разчитате на квалифицирана поддръжка, Нетера може да ви осигури доставка, инсталация, конфигуриране и поддръжка на оборудване според вашите нужди.

Защо Нетера е вашият партньор?

Защо Нетера е вашият партньор?

 • Опорната мрежа на Нетера е базирана на Multi-Protocol Label Switching (MPLS) технология, предоставяща оптимални решения на клиентите. Ethernet услугите се осигуряват чрез защитена национална и международна мрежа, използваща резервирани трасета, която гарантира оптимална сигурност и наличност на услугите.

 • Уеб базирана, автоматизирана система за наблюдение (Neterra Online Monitoring System), достъпна тук.

 • Известяване за проблеми, регистрация и препоръка за разрешаването им.

 • Регистрация на действията, предприети за разрешаването на проблема, и своевременно известяване на клиентите за статуса на разрешавания проблем.

свържете се с нас

Поискайте информация