neterra.tv

greeting-bg

Новини

„Нетера“ е първият български участник в Европейската телеком организация

Невен Дилков – член на Борда на директорите на ECTA

Невен Дилков, управител на телекомуникационна компания „Нетера“, бе избран за член на Борда на директорите на Асоциацията за европейски конкурентни телекомуникации (ECTA - European competitive telecommunications association). За първи път в неправителствената организация има българско представителство. Организацията, създадена от алтернативните телеком оператори, която се грижи за конкурентността на телеком пазара в Европа, вече е на 20 години. ECTA работи с регулаторите и регулаторните тела – в европейския контекст това са BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications), Еворпейската комисия, Европейския парламент и Европейския съвет.

„Този избор е въпрос на част и голямо признание. Европа изобщо не е това място с единен пазар, както много от нас биха искали да бъде. Личната ми цел е да повиша видимостта на малките и средни телеком оператори в Европа. Твърдо вярвам, че малкият и средният бизнес е този, който поддържа жива икономиката на страната. Той е този, който, повишава жизнения стандарт, подобрява качеството на услугите и се грижи за конкурентноспособността.“, коментира Невен Дилков.

повече

Услуги

Kолокация

Услугата Колокация е физическо разполагане на клиентското оборудване в специално пригоден за целта дейта-център, който отговаря на определени изисквания за: температура на помещението, влажност, запрашеност, непрекъсваемост на eлектрозахранването, интернет-свързаност и др.

Спътникови услуги

Дейта центърът е създаден и оборудван да предоставя широк спектър от комуникационни услуги и колокация с гарантирано качество. Всички регионални телекомуникационни оператори са свързани със София Телепорт.

София Телепорт предлага стандартни услуги за колокация, включително инсталация на сървъри, ракове, IP Transit, Carrier Class Ethernet, VPN, наети линии до всички точки в България и света.

А/В услуги

Набор от услуги за цялостно или частично изграждане на аудио/видео платформи, съобразени с нуждите на клиента. Разпространение на аудио и видео сигнали до всяка точка на света посредством спътникови и наземни комуникационни трасета. Договаряне на авторски права, защита на садържанието и 24/7 поддръжка.

Интернет услуги

Нетера предоставя на клиента достъп до глобалния Интернет (пълен набор международни маршрути). Услугата предоставя най-пряка свързаност и гарантирани, симетрични скорости и е насочена към клиенти, които се нуждаят от надеждност и непрекъсваемост на Интернет услугата, която е критична за техния бизнес.

Проследяващи услуги

Система за GPS проследяване на подвижни обекти в реално време и за минал период – автомобили, камиони, строителна и селскостопанска техника, както и възможност за персонално локализиране на деца, възрастни хора, мобилни групи, домашни любимци и др.

Системата също така включва локализиране и следене на различни параметри за моторното превозно средство, както и допълнителни функционалности свързани с организиране и администриране на автопарка.

DDoS

Нетера предоставя надеждна и комплексна защита от DDoS атаки. Според нуждите и естеството на клиентския трафик, ние предлагаме решение за защита през облачна платформа, специализирано хардуерно оборудване и комбинация от облачната платформа и хардуерно оборудване.

Услугата е предназначена както за бизнес клиенти (банкови и финансови институции, онлайн медии, онлайн игри, онлайн магазини, уеб сайтове и други), така и за Интернет доставчици.

Playout

Ние предоставяме интегрирана IP-базиранa система като услуга, която разполага с нужните оперативни, технически и маркетингови функционалности за разпространение на аудио/видео съдържание в телевизионни и радио платформи.

Сателитен Интернет

Сателитна технология със 100% покритие и в най-отдалечените райони. Достъп до Интернет и на места, където няма наземна инфраструктура, а мобилният Интернет е бавен и нестабилен.

Партньори

Daily

Общи условия
iso9001 iso20000 iso27001