Layer 1 услуги

От нас можете да наемете тъмно оптично влакно (dark fiber) или да се възползвате от услугата „DWDM канал“ - решение, позволяващо изграждане на високоскоростен, прозрачен комуникационен канал за връзка,

от точка до точка, с твърдо заделен капацитет и с клиентски портове, разположени в някоя от точките на присъствие от мрежата на Нетера.

Нетера предоставя услуги за пакетен пренос на данни от точка до точка чрез различни технологии

 • Наем на тъмно влакно

  Нетера ви предоставя възможност да наемете тъмно оптично влакно (dark fiber), като услугата е предплатена, на абонаментен принцип. Предоставяните оптични влакна са със спецификация според типа им, намираща се в отделни документи, предоставени от Нетера. В крайните точки на услугата Нетера поддържа следните видове конектори: E2000/APC, FC/APC, FC/PC, LC/PC, LC/АPC, SC/PC, SC/APC.

   

 • DWDM канал (ламбда)

  Услугата „DWDM канал“ на Нетера е решение, позволяващо изграждане на високоскоростен, прозрачен комуникационен канал за връзка от точка до точка, с твърдо заделен капацитет и с клиентски портове, разположени в някоя от точките на присъствие от мрежата на Нетера. Технически услугата се реализира чрез изрично заделяне на канал (дължина на вълна, ламбда) от DWDM преносната инфраструктура на Нетера единствено за целите на клиента. 

Наем на тъмно оптично влакно (dark fiber) и услугата „DWDM канал“

Защо Нетера е вашият партньор?

Защо Нетера е вашият партньор?

Ние ви предлагаме:

 • Намаляване на разходите за техническа поддръжка на системите и услугите

 • Премахване на нуждата за отделяне на време и ресурси за търсене и наемане на технически персонал, тъй като Нетера разполага с екип от висококвалифицирани мрежови професионалисти

 • Професионална консултация за избор на най-подходящото и ефективно решение

 • Възможност за изготвяне и прилагане на гъвкави решения, отговарящи на специфичните ви нужди

свържете се с нас

Поискайте информация

* Моля, проверете дали данните Ви за контакт са верни, за да можем се свържем с Вас!