Сателитен интернет

Неограничен сателитен интернет без обвързване със срок на договора

Вземете оферта

Когато сателитният интернет е единствената ви широколентова опция, Нетера ви подава ръка като доказан надежден доставчик на услугата с близо 30 години опит. 

С нашите планове за дома и офиса, вие получавате 100% покритие и неограничен достъп до интернет, включително в най-отдалечените и слабо населени райони.

Стабилната и непрекъсната връзка ви гарантира интернет дори там, където липсва наземна инфраструктура или мобилната мрежа е нестабилна. 

С Нетера вие получавате безсрочен договор за непрекъснат достъп до интернет, на който да разчитате даже и при спешни случаи, а трафикът, който използвате през нощта, не се приспада от потреблението ви.

Всички планове

Домашен интернет

  • Стойността на оборудването е 900 лв без ДДС и включва: сателитен Wi-Fi модем, сателитен приемник, антена, стойка за антената и 30 м коаксиален кабел.
  • Заплаща се еднократна активационна такса в размер на 49 лева без ДДС, 58 лева с ДДС;
  • Времезакъснението е около 600 мс;
  • Между 1:00 и 6:00 часа трафикът е без отчитане – вашeто интернет потребление в този часови пояс не се приспада от гигабайтите ви с висок приоритет. Вижте всички условия

Бизнес интернет

Безпроблемна интернет свързаност навсякъде дори на отдалечени места, без обвързване със срок на договора

Процес на свързване

Получаване на оферта до 48 часа

Получаване на оферта до 48 часа

Плащане

Плащане

Получаване на оборудване

Получаване на оборудване

Инсталация - с възможност за съдействие от наш екип

Инсталация - с възможност за съдействие от наш екип

Поискайте оферта

* Моля, проверете дали данните Ви за контакт са верни, за да можем се свържем с Вас!

Oборудване

Персонализирано решение за сателитен интернет с лесна инсталация.
Цената на нужното оборудване не е калкулирана в абонаментните планове. Заплаща се отделно и остава за вас. Стойността на оборудването е 900 лв без ДДС и включва: сателитен Wi-Fi модем, сателитен приемник, антена, стойка за антената и 30 м коаксиален кабел.