Търгове

Търгове и обявления

Поискайте информация

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на UPS система за гр. София

Нетера обявява търг за доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на UPS система за гр. София.

Заявяване на участие и получаване на заданието можете да направите на tenders@neterra.net
Краен срок за подаване на оферти - до 18.00 ч. на 09.05.2022 г.
Технически контакти – Живко Кьосев , +359 88594 78 60
Търговски контакт – Блага Филипова, + 359 88494 55 76

Търг за доставка и поддръжка на Счетоводна система

Нетера обявява търг за доставка и поддръжка на Счетоводна система - Microsoft Dynamics 365 Business Central. Заявяване за участие и получаване на заданието можете да направите на tenders@neterra.net

Краен срок за подаване на оферти - 15.05.2022 г.
Технически контакти – Мариян Рангелов, 0883 319 317; Недялко Димитров 0887 96 22 33
Търговски контакт – Виктория Колданова, 0886 36 99 99