Търгове

Търгове и обявления

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за прецизна климатизация

Нетера обявява търг за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за прецизна климатизация.

Детайлна информация за прокета и получаване на заданието към търга ще бъдат предоставяни след подписан NDA/Споразумение за конфиденциалност.

Заявяване на участие и получаване на NDA можете да направите на tenders@neterra.net

Краен срок за подаване на оферти - до 18.00 ч. на 16.08.2021 г.

Технически контакти – Пламен Филипов, +359 884 62 43 61
Търговски контакт – Николай Чакински, +359 889 92 92 20

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за вътрешно електрозахранване

Нетера обявява търг за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за вътрешно електрозахранване, в т.ч. табла, скари, кабели, UPS, -48V DC, дизел генератори.

Детайлна информация за проекта и получаване на заданието към търга ще бъдат предоставяни след подписан NDA/ Споразумение за конфиденциалност.

Заявяване на участие и получаване на NDA можете да направите на tenders@neterra.net

Краен срок за подаване на оферти - до 18.00 ч. на 11.08.2021 г.

Технически контакти – Пламен Филипов, +359 884 62 43 61
Търговски контакт – Николай Чакински, +359 889 92 92 20

Поискайте информация

Доставка и монтаж на DX система за прецизна климатизация

Нетера търси изпълнител за Доставка и монтаж на DX система за прецизна климатизация
Детайлна информация за проекта и получаване на заданието ще бъде предоставяни след подписан NDA/ Споразумение за конфиденциалност.
Заявяване на участие и получаване на NDA можете да направите на tenders@neterra.netКраен срок за подаване на оферти - до 18.00 ч. на 16.08.2021 г.

Технически контакти – Живко Кьосев, +359 885 94 78 60
Търговски контакт – Блага Филипова, +359 884 94 55 76

Търг за закупуване и поддръжка на PON платформа

Нетера обявява търг за Закупуване и поддръжка на PON платформа.
Детайлна информация за прокета и получаване на заданието към търга ще бъдат предоставяни след подписан NDA/Споразумение за конфиденциалност.
Заявяване на участие и получаване на NDA можете да направите на tenders@neterra.net
Краен срок за подаване на оферти - до 18.00 ч. на 21.09.2021г.
Технически контакти – Павел Марчев, +359 886 88 82 33
Търговски контакт – Виктория Колданова, +359 886 36 99 99