Търгове

Търгове и обявления

Търг за набиране на оферти за изработка на инвестиционен проект

Нетера стартира търг за набиране на оферти за изработка на инвестиционен проект. Моля, запознайте се с прикаченото задание. Допълнителна информация като чертежи - само при заявено участие и поискване по имейл. Предпочитано е конструктивно решение, при което се използва съществуващата конструкция на сградата.
За технически въпроси - Пламен Филипов: +359 884 62 43 61

Избор на доставчик и изпълнител на Система за контрол на достъп

Нетера обявява търг за избор на Доставчик и Изпълнител на Система за Контрол на достъп.
Обект на изпълнение: град Русе, ДЦ Русе “Център за информационно и телекомуникационно оборудване“
При желание за участие, моля, поискайте задание с всички изисквания към системата на имейл адрес - pg@neterra.net
Търговски контакт: Блага Филипова +359 884 945 576
Контакт за технически въпроси и организиране на оглед на обекта - Георги Харалампиев +359 882 228 537

Избор на доставчик и изпълнител на ПИИ, ПГИ и ДВ системи

Нетера обявява търг за избор на доставчик и изпълнител на системи:
- Пожароизвестителна инсталация (ПИИ)
- Пожарогасителна инсталация (ПГИ)
- Система за Детекция на вода (ДВ)
Обект на изпълнение: град Русе, ДЦ Русе “Център за информационно и телекомуникационно оборудване“.
При желание за участие, моля, поискайте задание с всички изисквания към системата на имейл адрес - pg@neterra.net.
Търговски контакт: Блага Филипова +359 884 945 576
Контакт за технически въпроси и организиране на оглед на обекта - Георги Харалампиев +359 882 228 537

Избор доставчици за преместване на резервоар, СМР за ДГ и доставка и полагане на кабели за АВР СДЦ

Нетера стартира търг за избор на доставчици за преместване на резервоар, строително-монтажна работа за дизел-генератор (ДГ) и доставка и полагане на кабели за АВР-табла на София дейта център (СДЦ).
Победителите в търга могат да бъдат повече от един за следните дейности, свързани със строителството на София дейта център 2 (СДЦ 2):

  • източване на гориво от съществуващ резервоар към нов пред СДЦ;
  • нови горивопроводи от резервоар до ДГ;
  • преместване на резервоар;
  • фундаменти за изместване на ДГ;
  • мълниезащита и заземление на ДГ;
  • доставка на кабели за АВР на СДЦ на нови места ДГ;
  • демонтаж на кабели за АВР на СДЦ и монтаж на нови кабели.

Моля, запознайте се с прикаченото задание.
За технически въпроси и оглед - Пламен Филипов: +359 884 62 43 61

Търг за проект "Оптична мрежа София"

Нетера стартира търг за дизайн на пасивна фибро-оптична телекомуникационна инфраструктура на територията на гр. София. Целта е тя да стане част от мрежата на Нетера, осигурявайки достъп до обекти, до които в момента няма собствен такъв.
Нетера търси оптимален дизайн за пасивна фибро-оптична магистрална и дистрибуторна инфраструктура на територията на град София с цел разширяване на текущото си покритие.

Детайлна информация и описаните приложения по задание ще се предоставят след подписан NDA.