Търгове

Търгове и обявления

Поискайте информация

Търг за изработка, доставка и монтаж на асансьор

Нетера обявява търг за подбор на Изпълнител за изработка, доставка и монтаж на асансьор.
Заявяване на участие и получаване на достъп до пълното задание можете да направите на tenders@neterra.net 

Краен срок за подаване на оферти - до 18.00ч. на 17.05.2021г. 

Технически контакти – Пламен Филипов, +359 884624361
Търговски контакт – Николай Чакински, +359 889 929 220

Търг за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за ПИИ, ПГИ и Детекция на вода

Нетера обявява търг за избор на Изпълнител за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за ПИИ, ПГИ и Детекция на вода за гр. София, обект SDC2.

Детайлна информация за прокета и получаване на Заданието към търга ще бъдат предоставяни след подписан NDA/ Споразумение за конфиденциалност.
Заявяване на участие и получаване на NDA можете да направите на tenders@neterra.net 

Краен срок за подаване на оферти - до 18.00ч. на 27.05.2021г.

Технически контакти – Пламен Филипов, +359 884 62 43 61
Търговски контакт – Блага Филипова, +359 884 94 55 76