Търгове

Търгове и обявления

Търг за набор на оферти за доставка на оптичен кабел

Търг за набор на оферти за доставка на оптичен кабел

Нетера обявява търг за набор на оферти за доставка на оптичен кабел. Име на проекта: „Изграждане на Пасивна фибро-оптична телекомуникационна инфраструктура на територията на гр. София“.

С избрания изпълнител ще бъде подписан договор за Доставка на оптичен кабел за етап 1 от проекта – Изграждане на първична мрежа.

За контакт:

  • Технически контакти – Димитър Кесов, dkesov@neterra.net, +359 887 57 54 26

  • Търговски контакт – Даниел Генчев, pg@neterra.net, +359 886 407 388

Разберете повече!

Свалете заданието

Търг за набиране на оферти за изработка на инвестиционен проект

Нетера стартира търг за набиране на оферти за изработка на инвестиционен проект. Моля, запознайте се с прикаченото задание. Допълнителна информация като чертежи - само при заявено участие и поискване по имейл. Предпочитано е конструктивно решение, при което се използва съществуващата конструкция на сградата.
За технически въпроси - Пламен Филипов: +359 884 62 43 61

Свалете приложеното задание!

Задание

Избор на доставчик и изпълнител на Система за контрол на достъп

Нетера обявява търг за избор на Доставчик и Изпълнител на Система за Контрол на достъп.
Обект на изпълнение: град Русе, ДЦ Русе “Център за информационно и телекомуникационно оборудване“
При желание за участие, моля, поискайте задание с всички изисквания към системата на имейл адрес - pg@neterra.net
Търговски контакт: Блага Филипова +359 884 945 576
Контакт за технически въпроси и организиране на оглед на обекта - Георги Харалампиев +359 882 228 537