Търгове

Търгове и обявления

Поискайте информация

* Моля, проверете дали данните Ви за контакт са верни, за да можем се свържем с Вас!

Доставчик на електроенергия - №30148/21.11.2022" - сегмент Дейта центрове

Нетера организира търг  за "Избор на Доставчик на електроенергия - №30148/21.11.2022" - сегмент Дейта центрове.

При желание за участие в търга, моля, изпратете писмо със заявката си до: tenders@neterra.net 

Краен срок за подаване на оферти до 18:00 часа на 09.12.2022г