Търгове

Търгове и обявления

Поискайте информация

Доставчик на телекомуникационни шкафове

Нетера търси да закупи телекомуникационни шкафове.
За получаване на Заданието пишете на имейл vkoldanova@neterra.net
Срок за офериране до 24.11.2021
Търговски контакт: Виктория Колданова, тел.: 0886 36 99 99
Технически контакт: Пламен Филипов, тел.: 0884 62 43 61

Доставка на разклонители - PDU

Нетера търси да закупи PDU - разклонители за сървърни шкафове.
За получаване на Заданието пишете на имейл vkoldanova@neterra.net
Срок за офериране до 08.12.2021
Търговски контакт: Виктория Колданова, тел.: 0886 36 99 99
Технически контакт: Андрей Чеков, тел.: 0885 00 59 62