Търгове

Търгове и обявления

Ресертификация по ISO 9001 и ISO 20000–1 и преминаване към нова версия и сертифициране по ISO 27001:2022

Нетера обявява търг за избор на изпълнител на процедура по ресертификация на системи за  управление по стандартите ISO 9001 и ISO 20000–1 и преминаване към нова версия и сертифициране на система за управление по стандарта ISO 27001:2022.

Краен срок за подаване на оферти - до 18.00 ч. на 07.09.2023 г.

Технически контакт – Михаела Найденова-Мюмюн, +359 888 03 74 05

Търговски контакт – Виктория Колданова, +359 886 36 99 99

За участие в търга и получаване на заданието, моля, изпратете имейл на pg@neterra.net

Поискайте информация

* Моля, проверете дали данните Ви за контакт са верни, за да можем се свържем с Вас!