Търгове

Търгове и обявления

Избор доставчици за преместване на резервоар, СМР за ДГ и доставка и полагане на кабели за АВР СДЦ

Нетера стартира търг за избор на доставчици за преместване на резервоар, строително-монтажна работа за дизел-генератор (ДГ) и доставка и полагане на кабели за АВР-табла на София дейта център (СДЦ).
Победителите в търга могат да бъдат повече от един за следните дейности, свързани със строителството на София дейта център 2 (СДЦ 2):

  • източване на гориво от съществуващ резервоар към нов пред СДЦ;
  • нови горивопроводи от резервоар до ДГ;
  • преместване на резервоар;
  • фундаменти за изместване на ДГ;
  • мълниезащита и заземление на ДГ;
  • доставка на кабели за АВР на СДЦ на нови места ДГ;
  • демонтаж на кабели за АВР на СДЦ и монтаж на нови кабели.

Моля, запознайте се с прикаченото задание.
За технически въпроси и оглед - Пламен Филипов: +359 884 62 43 61

Търг за проект "Оптична мрежа София"

Нетера стартира търг за дизайн на пасивна фибро-оптична телекомуникационна инфраструктура на територията на гр. София. Целта е тя да стане част от мрежата на Нетера, осигурявайки достъп до обекти, до които в момента няма собствен такъв.
Нетера търси оптимален дизайн за пасивна фибро-оптична магистрална и дистрибуторна инфраструктура на територията на град София с цел разширяване на текущото си покритие.

Детайлна информация и описаните приложения по задание ще се предоставят след подписан NDA.