DDoS защита

Нетера предоставя надеждна и комплексна защита от DDoS атаки. Според нуждите и естеството на вашия трафик, ние ви предлагаме решения за защита през облачна платформа, специализирано хардуерно оборудване и комбинация от двете.

Услугите са предназначени както за корпоративни клиенти (банкови и финансови институции, онлайн медии, електронни игри и магазини, уеб сайтове), така и за доставчици на интернет услуги.

Предвидили ли сте защита на бизнеса си от кибер атаки? Имате ли услуги, които не можете да позволите да спират?

свържете се с нас
Корпоративни клиенти

Корпоративни клиенти

Техническо описание

Разграничаването на полезния от зловредния трафик става на базата на предварително зададени шаблони и чрез анализ и профилиране на клиентския трафик. Зловредният трафик се филтрира от платформите за защита, а при вас достигат само легитимни пакети.

Нетера ви предпазва от DDoS атаки от Layer 3 до Layer 7. Облачната платформа може да ви защити от атаки с големина над 1.8 Tbps. Специализираното ни хардуерно оборудване ви гарантира, че това няма да внесе допълнително времезакъснение.

    

Интернет доставчици

Интернет доставчици

Техническо описание

Спира целия трафик към определено IP, без намеса от страна на клиента или Нетера. Предпазва от зловредни атаки с голям капацитет, като филтрацията на трафика се извършва или в мрежата на Нетера или извън нея от доставчиците на интернет.

Имате достъп до онлайн панел за администриране на услугата си, откъдето можете да получите подробен отчет за атаките в момента или назад във времето. В случай на засечена атака, ви се изпраща известие на електронна поща и/или чрез есемес.

Предимства

Предимства

Корпоративни клиенти

 • Спира само зловреден трафик;

 • Спира всички видове атаки до Layer 7 включително;

 • SecureCloud – спира атаките при източника;

 • Спира големи по обем атаки (над 1.8 Tbps);

 • Без времезакъснение за интернет услугите;

 • Възможност за комбинация с други услуги за защита;

 • Изпитани решения за DDoS защита;

 • Индивидуални решения за DDoS защита;

 • 24/7 проактивно наблюдение;

 • Известяване на момента – есемес, имейл;

 • Подробен отчет и история на атаките.

sales@neterra.net