DDoS защита

Нетера предоставя надеждна и комплексна защита от DDoS атаки. Според нуждите и естеството на вашия трафик, ние ви предлагаме решения за защита през облачна платформа, специализирано хардуерно оборудване и комбинация от двете.

Услугите са предназначени както за корпоративни клиенти (банкови и финансови институции, онлайн медии, електронни игри и магазини, уеб сайтове), така и за доставчици на интернет услуги.

Изтеглете брошура

Услуги за DDoS защита от Нетера

Вашият бизнес

защитен ли е от

кибер атаки?

Имате ли услуги, които не можете да позволите да спират?

свържете се с нас
Корпоративни клиенти

Корпоративни клиенти

Техническо описание

Разграничаването на полезния от зловредния трафик става на базата на предварително зададени шаблони и чрез анализ и профилиране на клиентския трафик. Зловредният трафик се филтрира от платформите за защита, а при вас достигат само легитимни пакети.

Нетера ви предпазва от DDoS атаки от Layer 3 до Layer 7. Облачната платформа може да ви защити от атаки с големина над 1.8 Tbps. Специализираното ни хардуерно оборудване ви гарантира, че това няма да внесе допълнително времезакъснение.

вижте пример
Предимства

Предимства

 

 • Спира само зловреден трафик;

 • Спира всички видове атаки до Layer 7 включително;

 • SecureCloud – спира атаките при източника;

 • Спира големи по обем атаки (над 1.8 Tbps);

 • Без времезакъснение за интернет услугите;

 • Възможност за комбинация с други услуги за защита;

 • Изпитани решения за DDoS защита;

 • Индивидуални решения за DDoS защита;

 • 24/7 проактивно наблюдение;

 • Известяване на момента – есемес, имейл;

 • Подробен отчет и история на атаките.

sales@neterra.net

    

Интернет доставчици

Интернет доставчици

Техническо описание

Спира целия трафик към определено IP, без намеса от страна на клиента или Нетера. Предпазва от зловредни атаки с голям капацитет, като филтрацията на трафика се извършва или в мрежата на Нетера или извън нея от доставчиците на интернет.

Имате достъп до онлайн панел за администриране на услугата си, откъдето можете да получите подробен отчет за атаките в момента или назад във времето. В случай на засечена атака, ви се изпраща известие на електронна поща и/или чрез есемес.

Поискайте информация