Защита от DDoS атаки

DDoS защитата ви предпазва от атаки, които директно засягат бизнеса ви. Те могат да се използват за прикриване на кражба на данни, да блокират входящия трафик към уебсайта ви и да спрат работата му, както и да навредят на работата на вътрешните ви системи. Нетера ви предпазва чрез различни ефективни 

решения - облачна платформа, специализирано хардуерно оборудване, комбинация от двете или Smart Blackholing. Услугите са предназначени както за корпоративни клиенти (банкови и финансови институции, онлайн медии, електронни игри и магазини, уеб сайтове), така и за доставчици на интернет услуги.

Вашият бизнес

защитен ли е от

кибер атаки?

Имате ли услуги, които не можете да позволите да спират?

свържете се с нас
Разгледайте нашите брошури
Корпоративни клиенти

Корпоративни клиенти

Над 50% от DDoS атаките се използват, за да прикрият опит да ви откраднат данни, парични средства, интелектуална собственост.

Решението на Нетера ви предпазва, като разграничава полезния от зловредния трафик на базата на предварително зададени шаблони и чрез анализ и профилиране на вашия трафик. Зловредният трафик се филтрира от платформите за защита, а при вас достигат само легитимни пакети.

Нетера ви предпазва от DDoS атаки от Layer 3 до Layer 7 чрез облачна платформа - Secure Cloud, хардуерно решение - Firewall Protection и комбинация от двете.

Облачната платформа може да ви защити от атаки с големина над 2 Tbps. Специализираното ни хардуерно оборудване ви гарантира, че това няма да внесе допълнително времезакъснение.

вижте пример

    

Предимства

Предимства

 

 • Спира само зловреден трафик;

 • Спира всички видове атаки до Layer 7 включително;

 • SecureCloud – спира атаките при източника;

 • Спира големи по обем атаки (над 2 Tbps);

 • Без времезакъснение за интернет услугите;

 • Възможност за комбинация с други услуги за защита;

 • Изпитани решения за DDoS защита;

 • Индивидуални решения за DDoS защита;

 • 24/7 проактивно наблюдение;

 • Известяване на момента – есемес, имейл;

 • Подробен отчет и история на атаките.

sales@neterra.net
Телекоми и интернет доставчици

Телекоми и интернет доставчици

Защитете бизнеса си от DDoS атаки с единствената напълно автоматизирана услуга за Blackholing на пазара – Smart Blackholing от Нетера! Когато срещу вас се извършва DDoS атака, Нетера автоматично я засича и пренасочва извън вашата мрежа, преди да е навредила на услугите и клиентите ви. 

Имате достъп до онлайн панел за администриране на услугата си, откъдето можете да получите подробен отчет за атаките в момента или назад във времето. В случай на засечена атака, ви се изпраща известие на електронна поща и/или чрез есемес.

Прочетете повече

Сравнение Без / Със Smart Blackholing от Нетера

       

Предимства на Smart Blackholing

Предимства на Smart Blackholing

 • Автоматично засичане на атаките 

 • Автоматична Blackholing филтрация 

 • Автоматично възстановяване на услугата, след като атаката приключи

 • Динамична работа – филтриране/пропускане 

 • 24/7 проактивна и професионална поддръжка

 • Мониторинг система 

 • Клиентски портал за активиране/променяне/спиране на услугата 

 • SMS и email известяване 

 • Детайлна статистика на атаките по видове и време

Поискайте информация

* Моля, проверете дали данните Ви за контакт са верни, за да можем се свържем с Вас!