Решения за свързаност

Нетера предоставя услуги за пакетен пренос на данни от точка до точка чрез различни технологии – DWDM, SDH, Ethernet, MPLS. Портфолиото от тази група включва както стандартни услуги в съответствие с международните стандарти на Metro Ethernet Forum 

(MEF), така и специфични решения, даващи висока сигурност и надеждност на комуникацията. Този тип услуги са подходящи и за телеком оператори, и за корпоративни клиенти с присъствие в различни точки на света.

Нетера предлага редица възможности за пренос на данни - както с малки скорости, така и на големи обеми от данни с висока скорост

Услуги

Поискайте информация

* Моля, проверете дали данните Ви за контакт са верни, за да можем се свържем с Вас!