Нетфлийт

Нетфлийт e платформа за GPS проследяване, контрол и анализ на движещи се обекти. Услугата е подходяща за компаниите, които притежават повече на брой превозни средства (вкл. автомобили, камиони, машини, селскостопанска техника и др.). Чрез нея мениджърите получават в реално време надеждна информация както за точното местоположение на всеки от обектите,

така и за още над 50 показателя. Сред тях са нивото и разходът на гориво, посоката на движение, температура и оборотите на двигателя, ускорението, поставени ли са предпазните колани, спазват ли се ограниченията на скоростта, включени ли са светлините, кога и как се използват спирачките и много други.

посетете netfleet.bg

Подобрява стила на шофиране и намалява разходите ви до 20%

NetFleet - наблюдавай, анализирай, оптимизирай!

Предимства на Нетфлийт

  • Платформата за GPS наблюдение е уеб-базирана, с удобен интерфейс, с възможности за въвеждане на конкретни данни и ограничения, както и лесен експорт на данните. Прилага се на различни видове устройства.

  • GPS проследяването ви позволява винаги да знаете кой е водачът, каква е скоростта и маршрутът му, кога влиза и напуска дадени зони. Получавате пътен лист с точни данни, както и напомняне за предстоящо сервизно обслужване.

  • Предава данните от бордовия компютър към GPS платформата за реалния разход и ниво на горивото в резервоара, обороти на двигателя, температура и др.

  • Има отлично приложение в селското стопанство – позволява ви да анализирате данни в декари или в проценти за изразходваното гориво, за количеството обработени площи, за движението на земеделската машина над допустимата скорост в блока. Виждате цялостната картина на извършеното действие.

  • Можете да проследявате точното местоположение и движение на хора, домашни любимци, ценни товари, багаж и други чрез специализираните GPS модули.

  • Получавате различни по вид и предназначение справки за превозни средства, водачи, зони и обекти, проследяващи параметри, които можете да преглеждате в различни формати или в друг софтуер.

  • Можете да оптимизирате маршрутите, навиците на водача и разхода на гориво, като преглеждате началото и края на всяко пътуване, неговата продължителност, изминалото разстояние за определен период и проверявате спиранията, точното време и място на престой, визуализирано в Google Maps.

  • 24/7 поддръжка на системата. NetFleet използва всички налични ресурси и възможности на Нетера за пренос на данни, съхранение и бекъп.

  • Нетера непрекъснато усъвършенства и подобрява платформата в съответствие с индивидуалните нужди на своите клиенти. Така възможностите на Нетфлийт нарастват, което я превръща в една от най-модерните и развити системи от този тип в света.

Поискайте информация

* Моля, проверете дали данните Ви за контакт са верни, за да можем се свържем с Вас!