Управляеми мрежови услуги

Оставете грижата за мрежовата инфраструктура в ръцете на нашите професионалисти. Когато имате нужда да оптимизирате и контролирате възможно най-ефективно мрежовите си ресурси, Нетера ви предлага 

професионална помощ. Услугите ви позволяват да се фокусирате върху основната си  дейност, като оставите грижата за техническата поддръжка в ръцете на висококвалифицирания ни екип.

Предложенията ни са специално разработени за клиенти, които имат необходимост от оборудване за ползване на мрежови услуги и персонал, който да го поддържа

Какво получавате?

Какво получавате?

 • Конфигурация, инсталация и поддръжка на оборудване и софтуер - според вашите нужди.

 • Управление на маршрутизатори, защитни стени, физически и виртуални сървъри, операционни системи, приложен софтуер и WiFi зони. Осигурява конфигуриране на оборудването според вашите изисквания, постоянен мониторинг и поддръжка на услугите.

 • За осигуряване на възможност за ранно диагностициране на възникнали или предотвратяване на потенциални проблеми, включваме 24x7 наблюдение на оборудването и услугите чрез специализирана мониторинг система.

 • Квалифицираните ни специалисти са на ваше разположение за оценката, дизайна и оптимизирането на ИТ ресурсите ви.

Нашите предложения за управляеми услуги

Нашите предложения за управляеми услуги

 • Router: услугата включва доставка, инсталация, мониторинг и поддръжка на хардуер за ползване на интернет или MPLS VPN услуги.

 • Firewall: услуга, която защитава и управлява сигурността на мрежата на клиента. Включва Firewall, IPS, IDS, Content filtering и Antivirus. Може да бъде cloud базирана или физическо устройство.

 • Network: индивидуално клиентско решение. Включва одит, дизайн, имплементация и поддръжка в зависимост от специфичните ви нужди.

 • WiFi: създаване на управляема WiFi зона според вашите изисквания. Включва инсталация, мониторинг и поддръжка.

Поддръжката включва

Поддръжката включва

 • Начална конфигурация на оборудването;

 • Инсталация на оборудването във вашия офис;

 • Хардуерна поддръжка;

 • Софтуерна поддръжка на оборудването – обновяване на операционната система, отстраняване на бъгове и подобрения по защитата;

 • Промени на конфигурацията според вашите нужди;

 • Проактивен мониторинг 24x7;

 • 24 часа поддръжка по телефона;

 • Безплатна подмяна на повредено оборудване;

 • Поддръжка на място.

Нетера е вашият надежден партньор. Ние ви предлагаме:

Нетера е вашият надежден партньор. Ние ви предлагаме:

 • Намаляване на разходите за техническа поддръжка на системите и услугите;

 • Премахване на нуждата за отделяне на време и ресурси за търсене и наемане на технически персонал, тъй като Нетера разполага с екип от висококвалифицирани мрежови професионалисти;

 • Професионална консултация за избор на най-подходящото и ефективно решение;

 • Възможност за изготвяне и прилагане на гъвкави решения, отговарящи на специфичните ви нужди.

Поискайте информация

* Моля, проверете дали данните Ви за контакт са верни, за да можем се свържем с Вас!