Мрежата на Нетера

Нетера предоставя услуги за свързаност в цял свят благодарение на международната си мрежа с над 220 точки на присъствие. 

Компанията притежава и модерна, бърза, сигурна оптична мрежа както в България, така и в нейната столица - София, по която доставя първокласни телеком услуги на над 550 бизнес клиенти. 

Свържете се с нас

Разгърнете бизнеса си на международната сцена!

 

С Нетера разчитате на:

 

- 220 точки на присъствие;
- Опорна мрежа в над 65 държави;
- Свързаност на 6 континента;
- Присъствие в над 100 града по света;
- 4 собствени центрове за данни;
- Пълен спектър от телеком услуги.

Международна мрежа

Международна мрежа

 • Високоскоростни международни двойноподсигурени връзки;

 • Свързване на клиенти чрез портове със скорости до Nx100Gbps;

 • Трансгранични връзки към всички съседни страни, както и много добре развита мрежа на Балканите и връзки с Централна и Западна Европа, страните от ОНД, Северна Америка и Южна Америка (Бразилия);

 • Свързване на българо-румънската с българо-турската и българо-гръцката граница чрез изцяло собствена оптична инфраструктура, осигуряваща най-краткия маршрут за достъп до азиатски и африкански оператори;

 • Широк международен обхват чрез партньорски споразумения.

Международна IP свързаност

 • Международната IP свързаност на Нетера се основава както на участие в интернет платформи за обмен на данни, така и на IP транзитни споразумения.

 • Нетера обменя над 70% от международния си трафик директно, без транзитни доставчици, в следните точки за интернет обмен на данни: NetIX (Global), DE-CIX (Франкфурт), LINX (Лондон), AMS-IX (Амстердам), Equinix (Париж), VIX (Виена), MIX (Милано), MSK-IX (Москва), Netnod (Стокхолм), BIX (София) и Ronix и Interlan (и двете в Букурещ).

 • Основни доставчици на IP транзит: Директна връзка с Tier 1 оператори както локално в нашия собствен център за данни, така и в световен мащаб в други точки на присъствие – CenturyLink, GTT, Telecom Italia Sparkle, TATA Communications.

Мрежи за доставка на съдържание

 • Нетера е свързана с всички големи платформи за доставка на съдържание в региона (като Google, Facebook, Akamai и др.). Някои от тях са избрали центъра за данни на Нетера, за да колокират оборудването си и да разширят разпространението на съдържанието си на местно ниво.

 • Около 10% от международния трафик на Neterra (30% от уеб трафика) се генерира от сървъри, разположени физически в София. Това води до значително подобряване на използваемостта на уебсайтовете, тъй като времето за реакция се намалява с няколко секунди на страница.

 • Сред клиентите на доставчиците на съдържание, намиращи се в Нетера, са Adobe, Asus, Apple, Autodesk, Airbnb, BBC, CNET, Discovery, FOX, IBM, McAfee, Microsoft, MTV, NASA, NBA, NBC, Playstation, Red Hat, Reuters, Warner Music, Ubisoft, Yahoo.

Национална мрежа

Национална мрежа

 • Топологично националната мрежа е пръстен, който осигурява защитена свързаност с всички големи градове. 

 • Директната свързаност към всички телеком оператори в България осигурява много по-бърз достъп до всички български мрежи. 

 • Нетера е специализирана в предоставянето на критично важна свързаност за бизнеса. Услугите се предоставят със споразумение (SLA), според което Нетера носи висока отговорност, включително финансова, да ги предоставя с високо качество и непрекъсваемост. Мрежовите възли и връзки са двойно подсигурени и диверсифицирани.

Свързаност в България

Като основен доставчик на едро Нетера обслужва около 50% от интернет доставчиците в България. Компанията има изградена физическа (кабелна) връзка с всички доставчици от първо ниво (със собствена международна мрежа или собствени центрове за данни). Всеки български интернет доставчик използва някои от тези доставчици от първо ниво за своята международна свързаност. Така Нетера достъпва директно 100% от интернет трафика, генериран в България, без междинни стъпки по пътя. За по-голяма надеждност клиентите на Нетера са свързани към два рутера, които обслужват българското интернет пространство – основен и резервен.

свържете се с нас

Поискайте информация

* Моля, проверете дали данните Ви за контакт са верни, за да можем се свържем с Вас!