Мрежа

Нетера е свързана с всички големи платформи за доставка на съдържание в региона (като Google, Facebook, Akamai и др.). Някои от тях са избрали центъра за данни на Нетера, за да колокират оборудването си и да разширят разпространението на съдържанието си на местно ниво.

Около 10% от международния трафик на Neterra (30% от уеб трафикът) се генерира от сървъри, разположени физически в София. Това води до значително подобряване на използваемостта на уебсайтовете, тъй като времето за реакция се намалява с няколко секунди на страница.Сред клиентите на доставчиците на съдържание, намиращи се в Нетера, са Adobe, Asus, Apple, Autodesk, Airbnb, BBC, CNET, Discovery, FOX, IBM, McAfee, Microsoft, MTV, NASA, NBA, NBC, Playstation, Red Hat, Reuters, Warner Music, Ubisoft, Yahoo.

Мрежа

Мрежа

 • 68 PoPs в мрежата;

 • Точки на присъствие в над 20 страни;

 • Капацитет от 2 терабита в опорната мрежа;

 • Присъствие в 24 центъра за данни;

 • 4 собствени неутрални центъра за данни;

 • SDH и Ethernet услуги.

Международна мрежа

Международна мрежа

 • Високоскоростна международна двойноподсигурена мрежа (Nx100G и Nx10Gмеждународни свързаности).

 • Нетера има трансгранични връзки с всички съседни страни, както и с държавите от Централна и Западна Европа, страни от ОНД и връзка с региона на Кавказ чрез оптичен кабел през Черно море.

 • От нашия център за данни в Русе достигаме до повечето от основните телекомуникационни оператори в Европа чрез три независими подводни кабела до Гюргево – Румъния.

 • Връзките ни с Турция и Гърция минават през нашата точка на присъствие в Капитан Андреево, откъдето достигаме до много от африканските и азиатските телекомуникационни оператори.

Международна IP връзка

Международна IP връзка

 • Международната IP свързаност на Нетера се основава както на участие в интернет платформи за обмен на данни, така и на IP транзитни споразумения.

 • Нетера обменя над 70% от международния си трафик дериктно, без транзитни доставчици, в следните точки за интернет обмен на данни: NetIX (Global), DE-CIX (Франкфурт), LINX (Лондон), AMS-IX (Амстердам), Equinix (Париж), VIX (Виена), MIX (Милано), MSK-IX (Москва), Netnod (Стокхолм), BIX (София) и Ronix и Interlan (и двете в Букурещ).

 • Основни доставчици на IP транзит: Директна връзка с Tier 1 оператори както локално в нашия собствен център за данни, така и в световен мащаб в други точки на присъствие – CenturyLink, GTT, Telecom Italia Sparkle, TATA Communications.

Национална мрежа

 • Топологично националната мрежа е пръстен, съставен от две дъги - северна и южна. Северната дъга свързва София и Варна през Русе, а южната - София и Бургас през Свиленград (Капитан Андреево).

 • Двете дъги са свързани между Варна и Бургас, а в средата - между Русе и Капитан Андреево.

 • Има и много по-малки регионални пръстени, като всяка точка на присъствие в мрежата е свързана по независими маршрути към северната и южната дъга.

Свързаност в България

Като основен доставчик на едро Нетера обслужва около 50% от интернет доставчиците в България. Компанията има изградена физическа (кабелна) връзка с всички доставчици от първо ниво (със собствена международна мрежа или собствени центрове за данни).

Всеки български интернет доставчик използва някои от тези доставчици от първо ниво за своята международна свързаност.

Така Нетера достъпва директно 100% от интернет трафика, генериран в България, без междинни стъпки по пътя.

За по-голяма надеждност клиентите на Нетера са свързани към два рутера, които обслужват българското интернет пространство – основен и резервен.