Neterra.Cloud

Под марката Neterra.Cloud Нетера предлага наем на високоефективни физически и клауд сървъри, колокация, софтуер под наем и надеждни IT услуги.

Посетете сайта

ИТ и телеком услуги с изключително качество

 • Облачни сървъри с NVMe дискове и последно поколение процесори Intel Platinum
 • Високопроизводителните сървъри под наем
 • Частни облаци
 • Клъстерни конфигурации
 • Хибридни решения
Консултирайте се

Цялостни решения за вашия бизнес

Можете да допълните вашите дейта център услуги с висококачествен и бърз интернет, облачна платформа и други ИТ и телеком услуги. 

Научете повече

Клауд сървъри

Клауд сървърите на Нетера са отлично решение за вашите критично важни бизнес системи и приложения. Сред предимствата им са, че плащате само за това, което ползвате, разчитате на гъвкавост (увеличаване на ресурсите при нужда), можете да ги наемете без договори и дългосрочно обвързване. Поръчката и създаването на вашия клауд сървър става онлайн, за броени минути, бързо и лесно,

точно с параметрите, от които имате нужда. Пестите време с предварително инсталиран софтуер и разчитате на висока сигурност. Neterra.Cloud е разположен в Sofia Data Center и използва мрежата на Нетера, за да предложи високоскоростна, изключително сигурна и защитена свързаност. Гарантираме ви наличност на услугата с прецизно изграден SLA.

Наети сървъри

Наетите сървъри ви гарантират високоскоростен и надежден достъп до българското и глобалното интернет пространство чрез мрежата на Нетера. Спестявате си първоначална инвестиция за скъпо оборудване, както и оперативни разходи за охлаждане, електричество и хардуерна поддръжка. Можете да ползвате услугата без договори и дългосрочно обвързване. Имате пълен контрол и достъп до сървъра си, като получавате и отдалечен достъп през IPMI с отделен IP адрес.

Можете да разчитате на екипа на Neterra.Cloud за безплатна първоначална консултация, за да изберете най-доброто и ефективно решение.
Всички сървъри под наем са разположени в Sofia Data Center на Нетера. Той е изграден според най-високите изисквания за температура, влажност, прах, непрекъсваемост на електричеството, интернет свързаност и други. Във всички сървъри се използват висококачествени компоненти. Машините са стрес-тествани преди да бъдат инсталирани в дейта центъра.

Защита от DDoS атаки

Защита от DDoS атаки

Нетера предоставя надеждна и комплексна защита от DDoS атаки. Според нуждите и естеството на клиентския трафик, ние предлагаме решение за защита през облачна платформа, специализирано хардуерно оборудване и комбинация от облачната платформа и хардуерно оборудване.
Услугата е предназначена както за бизнес клиенти (банкови и финансови институции, онлайн медии, електронни игри и магазини, уеб сайтове и други), така и за интернет доставчици.

 • Как работи

  Разграничаването на полезния от зловредния трафик става на базата както на предварително зададени шаблони, така и на изготвяне на профил на клиентския трафик. Зловредният трафик се филтрира от платформите за защита, а при клиента достигат само легитимни пакети.

 • Технически параметри

  Облачната платформа на Нетера може да защити своите клиенти от атаки с големина над 1.8 Tbps. И двете платформи защитават клиентите ни от атаки от Layer 3 до Layer 7.

 • Какъв трафик защитава

  Специализираното ни хардуерно оборудване защитава клиента от атаки, идващи както от международното, така и от българското интернет пространство, без това да внася допълнително времезакъснение на пакетите.

 • Режим на работа

  Трафикът на клиента може да се защитава постоянно от платформата или да се включва само при нужда от самия клиент.

 • Известяване

  Клиентът получава достъп до онлайн панел за администриране на услугата си, откъдето може да получи подробен отчет за атаките в момента или назад във времето. В случай на засечена атака клиентът получава известия на електронна поща и/или като есемес.

Поискайте информация

* Моля, проверете дали данните Ви за контакт са верни, за да можем се свържем с Вас!