Сергей Бурушкин: „Cloudware предотвратява спирането на работата заради срив на сървър“

Нетера е официален партньор на Cloud Sofia Summit 2019

2 2

„Клауд сървърите на Cloudware елиминират опасността при срив на сървъра компанията ви да спре работа за неопределено време. Връщането на системите в изправност след подобен инцидент може да бъде дълъг и труден процес, а загубите да са значителни. Облачната среда обаче е проектирана да гарантира близо 100% време на работа. Клиентите са хоствани на виртуални машини, които в случай на проблем могат да бъдат мигрирани на друг сървър за секунди, така че това да не повлияе на работата им“, каза Сергей Бурушкин - продуктов маркетинг експерт в Нетера. Той направи презентация на тема: „Клауд или колокация. Ползи за бизнеса“ на Cloud Sofia Summit 2019, който се провежда днес в София Хотел Балкан. Организатори на конференцията са ICT Media и ISACA Sofia Chapter, а Нетера е официален партньор на събитието.

Сергей разказа и за други предимства и ползи от клауд услугите, които Нетера предоставя под бранда Cloudware: „Когато имате собствен сървър, увеличаването на неговата производителност е свързано с време и пари. С Cloudware това е лесен процес, заложен в самата платформа. Увеличаването и намаляването на ресурси става бързо, а потребителят плаща само за това, което използва“. По думите му клауд технологиите дават шанс на по-малките компании да бъдат равнопоставени на по-големите, без да е необходимо да инвестират в собствени центрове за данни и да поддържат големи IT отдели.

Друго преимущество е спестяването на разходи за първоначална инвестиция - не е необходимо да се купува сървър, да се плаща за място, електрическа енергия, физическа сигурност, застраховка и климатизация или да се покриват разходите за текуща поддръжка. Разноските са сведени до една месечна такса, която е фиксирана. Почти нулевата инвестиция на време за внедряване в сравнение със сроковете за вдигане на собствен физически сървър, също е фактор при избора на клауд услуги. „Приложенията, които са от решаващо значение за успеха на вашия бизнес, могат да бъдат онлайн почти незабавно“, допълни Сергей.

Той разказа и за високите нива на сигурност, стандартите и правилата, които се прилагат в Cloudware, за да се защити информацията на клиентите. Освен редовното обновяване на софтуерите, отговорни за виртуализацията, има и много механизми за криптиране на информацията, нейното съхраняване на няколко места, за да се предотврати загубата й, използване на двуфакторна ауторизация за достъп, VPN-и и т.н.