Радиолюбители от Нетера гостуваха в предаването „Отблизо“ на БНТ 1

Димитър Гамишев и Михаела Найденова Мюмюн разказаха за хобито си и показаха радиостанции, QSL картички и традиционен апаратен дневник

1

Димитър Гамишев – инженер телекомуникации, и Михаела Найденова-Мюмюн – специалист Анализ и контрол на бизнес процеси в Нетера, гостуваха на предаването „Отблизо“ в БНТ 1. Поводът беше тяхното хоби – радиолюбителството и участието им в радиолюбителския клуб на Нетера LZ1KRN.

„Радиолюбителството е начин да разбереш как работят нещата. Знаем, че радиовръзките са в основата на всички модерни комуникации и за мен интересното е да мога да изработя нещо сам и с него да успея да се свържа с друг човек, когото не познавам, дори да се намира на хиляди километри от мен“, каза Димитър.

„Wi-Fi не измества всичко - включително и микрофоните, по които говорим в момента, използват радиовълни“, допълни Михаела в отговор на въпрос на водещата защо се занимават с радиолюбителство в епохата на интернет.

Служителите от Нетера разказаха за опознавателните знаци на радиолюбителите, които за България започват с LZ, последвани от цифра – четните са за северната част, а нечетните – за южната. За клубовете следващата буква е K – LZ1K и следват други букви. За да станеш радиолюбител, трябва да имаш желание да учиш и да членуваш в клуб, а ако искаш да придобиеш радиолюбителски клас – да положиш изпит през Комисията за регулиране на съобщенията. Класовете са два – втори и първи, който е по-високият.

В радиолюбителството има различни направления – оператори, които обичат да говорят по радиостанцията, конструктори, чиято страст е да конструират полезни неща, свързани с хобито, има и състезатели, които предпочитат да се занимават с т.нар. RDF – „лов на лисици“ или радиозасичане. А има и телеграфия.

Михаела показа на зрителите първата си радиостанция за ултракъси вълни, с която се работи само на радиолюбителски честоти. Тя обясни, че навсякъде в България има ретранслатори, те усилват сигнала от малките радиостанции, така че да достига до по-далечни разстояния. В резултат с такава малка радиостанция човек може да се свърже с някого извън района на града, в който се намира. „Носим си ги по планините, когато ходим на преходи“, уточни Михаела.

Радиолюбителите ползват т.нар. апаратни дневници, които в днешно време имат разнообразни електронни варианти. В тях си записват, когато осъществят радиовръзка – на коя дата в колко часа с кого са се свързали, на какво разстояние и с какво качество е била връзката, доколко чисто е било излъчването.

Друга традиция в радиолюбителството е, когато се осъществи връзка с някого, двете страни да си обменят QSL картички – потвърждение за осъществената радиовръзка. В днешно време тези картички вече се попълват много често на компютър и се изпращат по интернет.

Всяка събота и неделя има радиолюбителски състезания – контести. При тях целта е да се направят колкото е възможно повече на брой и по-далечни радиовръзки. Наградите не са с голяма материална стойност – най-често са плакети или картички.

Радиолюбителският клуб на Нетера LZ1KRN участва в много такива състезания – както късовълнови, така и на ултракъси вълни.

„Забавно е, защото ние сме голяма група хора, посещаваме различни места, това е свързано с логистика, разнасяне на антени, на провизии, качване на високо, защото при УКВ колкото на по-високо място се намираш, толкова по-малко зашумено е и имаш възможност за по-далечни радиовръзки. Състезанията протичат със седене на радиостанцията и викане на “CQ”, което означава „Викам всички“, разказа Димитър.

Целта е някой отсреща да отговори на повикването и така да се съберат повече точки. Точките се формират от различни фактори, но най-вече от далечината на връзката. Има различни начини да се осъществи радиовръзката – дълъг и къс път. Дългият път е, когато се заобиколи цялото земно кълбо, за да стигне до кореспондента.

Радиолюбителите от LZ1KRN са осъществявали радиовръзки с хора от всички континенти на планетата, като сред най-далечните им връзки са с Австралия, САЩ, Япония и др.

В радиолюбителството всяка държава има своя префикс, а Земята е разделена на квадрати. За постижение се счита да си направил радиовръзки с всички държави от даден регион. Това се случва рядко, трябва да се уцели подходящият момент и е голям късмет.

В България има около 6000 радиолюбители. Сред тях има хора, които упражняват други спортове като делтапланеризъм, парапланеризъм, планинско катерене. Чрез радиостанции те могат да разчитат, че в различни ситуации ще успеят да се свържат през някой ретранслатор със свои колеги дори на места, където мобилните оператори нямат обхват.