Невен Дилков – член на Борда на директорите на ECTA

„Нетера“ е първият български участник в Европейската телеком организация

1

Невен Дилков, управител на телекомуникационна компания „Нетера“, бе избран за член на Борда на директорите на Асоциацията за европейски конкурентни телекомуникации (ECTA - European competitive telecommunications association). За първи път в неправителствената организация има българско представителство. Организацията, създадена от алтернативните телеком оператори, която се грижи за конкурентността на телеком пазара в Европа, вече е на 20 години. ECTA работи с регулаторите и регулаторните тела – в европейския контекст това са BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications), Еворпейската комисия, Европейския парламент и Европейския съвет.

„Този избор е въпрос на част и голямо признание. Европа изобщо не е това място с единен пазар, както много от нас биха искали да бъде. Личната ми цел е да повиша видимостта на малките и средни телеком оператори в Европа. Твърдо вярвам, че малкият и средният бизнес е този, който поддържа жива икономиката на страната. Той е този, който, повишава жизнения стандарт, подобрява качеството на услугите и се грижи за конкурентноспособността.“, коментира Невен Дилков.