Нетера увеличава капацитета на новата си оптична мрежа в София

Компанията въведе модерна технология, която ѝ позволява още по-бързо да присъединява бизнес клиенти при високо качество и гарантирана скорост на услугата

1

Нетера умножава капацитета на новата си оптична мрежа в София чрез съвременна технология, наречена PON (Passive Optic Network).

За клиентите на Нетера това означава да имат ефективна и надеждна мрежа, която може да им предложи още по-големи капацитети при нужда.

Нетера предоставя на своите клиенти мрежова инфраструктура, изградена по най-високите стандарти. Компанията поема изричен ангажимент, вкл. финансов, да предоставя качествена услуга без прекъсване (т.нар. SLA). В комбинация с други услуги за киберсигурност и DDoS защита, Нетера осигурява достъпна и сигурна мрежа за бизнеса на своите клиенти.

Как работи PON?

Мултиплицирането на различни дължини на вълната на светлината в едно и също оптично влакно позволява гъвкаво управление на наличния капацитет.

По този начин Нетера може да използва най-оптимално своята оптична инфраструктура и да предлага по-голям капацитет на всеки клиент.

Защо PON?

Потребителите на Нетера ще се възползват от гарантирано пълен капацитет на услугата, благодарение на PON технологията, която разделя и оптимизира капацитета на връзката в зависимост от нуждите на клиента. Това позволява на Нетера да обслужва развиващи и разширяващи се бизнеси с много по-гъвкава услуга.