Нетера ще изгради мрежа за безплатен Wi-Fi в община Бяла – Варненско

Посетителите и жителите на града ще ползват безплатен интернет в районите на площад „Европа“, спортен комплекс „Черноморец“, рибарското пристанище и др.

1

Нетера спечели конкурс на община Бяла – Варненско, по проекта на Европейската комисия WiFi4EU за изграждане на точки за достъп до безплатен интернет на обществени места. Българският телеком ще проектира, изгради и активира мрежа, чрез която ще покрие 8 обществени зони с обща площ от близо 50 000 кв.м.

След изпълнението на проекта жителите и посетителите на община Бяла ще ползват безплатен интернет в районите на площад „Европа“, спортен комплекс „Черноморец“, летния театър, спортна площадка, два парка, античното селище и винарната, рибарското пристанище „Чайка“ и яхтения терминал.

Чрез инициативата WiFi4EU Европейската комисия финансира изграждането на мрежи, чрез които гражданите и посетителите на ЕС да имат достъп до безплатен, висококачествен безжичен интернет на обществени места. Средствата се отпускат на общините, а те избират дружествата-изпълнители.

От 2019 г., когато стартира инициативата, Нетера спечели конкурсите в няколко общини и вече изпълни успешно част от проектите.

За тридесет и шестте български общини, които не участваха до този момент в инициативата WiFi4EU, предстои на 17 март 2020 г. в 14.00 ч. да бъде отворен нов конкурс.