Нетера пуска безплатен Wi-Fi и в община Мирково

Компанията ще изгради 10 точки за достъп в 5 зони на площ над 30 000 кв.м

1

Нетера ще проектира, изгради и активира мрежа от точки за достъп до безплатен Wi-Fi в община Микрово. Проектът включва разполагането на 10 точки за достъп до интернет в 5 обществени зони с обща площ от над 30 000 кв. м. Нетера спечели поръчката по инициативата WiFi4EU на Европейската комисия.
Със съдействието на българския телеком жителите и посетителите на селата Мирково и Буново ще ползват безплатен интернет в зоната около кметството на Буново и на следните обществени места в с. Мирково – районите около Народно читалище „Христо Ботев“, чешмата, спортен комплекс „Мирково“ (административната сграда и игрищата) и зоната на площад „Разкола“, която включва площта пред сградата на общината и целия център.
Чрез инициативата WiFi4EU Европейската комисия финансира изграждането на мрежи, чрез които гражданите и посетителите на ЕС да имат достъп до безплатен, висококачествен безжичен интернет на обществени места. Средствата се отпускат на общините, а те избират дружествата-изпълнители на проектите.
От 2019 г., когато стартира инициативата, Нетера спечели конкурсите за изпълнител в няколко общини, като вече успя да завърши проекта и да активира Wi-Fi мрежата на територията на община Тополовград.