Нетера представи платформата си за IPTV на конференцията в Истанбул – IPTV Forum Eastern Europe & Eurasia

Невен Дилков, управител на Нетера, представи презентацията при засилен интерес от страна както на телеком оператори, така и на доставчици на съдържание и представители на технологични компании от IPTV сектора.

Фокусът на г-н Дилков беше насочен върху моделa на партньорство на Нетера с интернет доставчици и кабелни оператори за успешното предлагане на IPTV услуги на крайния потребител. Подробно беше разгледана и създадената от Нетера IPTV платформа, в която видео съдържанието се приема, подготвя, кодира, съхранява и разпространява до партньора както "на живо" така и "при поискване".

Платформата включва още статистически модул, билинг, CAS (Conditional Access System), EPG (Electronic Programing Guide), nPVR (записи на емисии на телевизионни канали от потребители), модули за измерване на качеството на видео сигнала и мониторинг на цялата система и Catch-up TV (автоматичен запис на емисии от телевизионни предавания), предлага се и програма на кина и театри. В процес на разработка е Time shifting модул (позволява временно задържане, връщане назад и впоследствие напред на телевизия на живо) и модули за плащане на домакински сметки, новини, прогноза за времето и трафик информация, поръчка на храна за вкъщи и поддръжка на Google TV.

IPTV Forum Eastern Europe & Eurasia е разработен като пряк отговор на бързото развитие на пазара, която обединява оператори, технологични партньори и доставчици на съдържание в проучването и определянето на посоката на развитие на IPTV. Укрепването на връзките между тях ще помогне за бъдещото развитие на индустрията.