Нетера получи бронзов знак за дарителство за 2019 г.

Фондация Bcause връчи ежегодните си награди за корпоративна социална отговорност „Отговорна компания – отговорни служители“

2 2

Нетера получи награда за развитието на програми за редовно дарителство от работното място сред служителите на компанията през 2019 г. Българският телеком беше отличен от Фондация BCause с Бронзов знак „Отговорна компания – отговорни служители“.

Сред проектите, подкрепени от Нетера през 2019 г., са „Чуй ме със сърцето“ за изработване и монтиране на субтитри на българските филми, така че да са достъпни и за глухите ни сънародници; ежемесечна финансова подкрепа за училището в с. Русаля, където се обучават социално слаби деца; дарение за читалище „Кирил и Методи“ в Община Тополовград за организиране и провеждане на фестивала на любителските театри, пантомима и сатира „Велко Кънев“ - 2019 г.

Годишният знак за дарителство от работно място е ежегодно отличие за компаниите, насърчаващи ангажирането на служителите към общественозначими каузи като част от политиката на компаниите за корпоративна социална отговорност.

Отличието се връчва за шеста поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

„Дарителството е част от всеки от нас. Бих ви насърчила да погледнете вътре в себе си. Всеки има нещо в повече за споделяне. Дори една усмивка е споделяне и даряване. Подаването на ръка или даряването на пари – кой каквото има, нека го споделя, защото има хора, които изглеждат също като нас, но нямат онова, което ние имаме“, каза Мая Калчева - маркетинг мениджър на Нетера.

„С тези награди благодарим на хората, които вдъхновяват проектите за дарителство, както и на хората, които работят за тяхното осъществяване. Една от тенденциите, които усещаме, е засилването на интереса към доброволчеството на работното място, и най-вече – желанието на служителите сами да избират и да предлагат каузи и проекти, както и търсенето на дигитални решения за улесняване на участието на служителите в различни благотворителни събития и инициативи“, допълни Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause.