Нетера пое 1/3 от международния Интернет трафик на България

Българският телекомуникационен оператор Нетера пое 1/3 от постъпващия в страната международен Интернет трафик месец след като пусна в действие новоизградения си наземен комуникационен канал, който свърза София с Русе и световните телеком мрежи.

Нетера осигурява международна опорна свързаност за 1/3 от постъпващия наземен IP трафик чрез високоскоростна магистрала, изградена по проект, съфинансиран от Обединена Българска Банка и Интерлийз. Комуникационният канал на Нетера e свързан с телеком мрежите на съседна Румъния с капацитет 622Mbps и до момента е единствената наземна алтернатива за международна свързаност на мрежата на бившия държавен телеком.

Наземният капацитет на Нетера се ползва от мобилните оператори Мобилтел и Мобиком, Интернет доставчиците Орбител, Лирекс Нет и Спектър Нет, БТК Нет, македонският оператор Сонет и други. Комуникационният канал свързва България с I.T.E.N.O.S. -Франкфурт, един от най-големите телеком хъбове в Европа, чрез оптичен кабел през Румъния.

Нетера предлага пълно дублиране на наземните си услуги през спътник чрез своите центрове за сателитна комуникация Телеком Център - Русе и София Телепорт, откъдето по сателит се излъчват програмите на bTV, Дарик радио и радио Гонг.