Безвъзмездно финансиране до 18 000 лв. от ЕС с решения от Нетера

Компанията предлага система за архивиране на бизнес данните в пълно съответствие с изискванията на ЕС; цените започват от 500 лева на месец

1

Малките и средни предприятия в България (МСП), които искат да внедрят система за архивиране на бизнес данните си с Нетера, могат да го направят с безвъзмездно финансиране до 18 000 лв. от Европейския съюз (ЕС).

ЕС отпуска средствата по проекта „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.
Срокът за кандидатстване е до 19 декември 2022 г.

Фирмите трябва да са регистрирани преди 31.12.2019 г. и да са от индустриите, за които е предвидено финансирането. Някои сектори като "селско стопанство", "добивна промишленост", "образование", "строителство", част от фирмите в сектор "Хуманно здравеопазване и социална работа", "дейности в областта на информационните технологии" и "информационни услуги" не влизат в обхвата. 

Нетера предлага система за архивиране на бизнес данните в партньорство със световния лидер в киберзащитата Акронис. Решението напълно покрива критериите на Европейския съюз. 

Освен че прави сигурен, защитен и 100% автентичен бекъп на данните, системата защитава архивите от криптиращи вируси и друг зловреден софтуер чрез изкуствен интелект и модерни алгоритми за машинно обучение.

Цената на услугата на Нетера започва от 500 лева на месец. Компанията може да препоръча на малките и средни предприятия също и консултанти за попълване на документите и подаването на исканията за финансиране.

В зависимост от бизнес нуждите на клиента решението може да включва до 5 терабайта архивирани данни и неограничен брой устройства – мобилни устройства, работни станции и сървъри.

Компанията може да предостави и допълнителен цялостен пакет за защита срещу зловреден софтуер, филтриране на URL адреси и превенция на уязвимости на до 20 работни станции.

При нужда фирмите могат да включат и допълнително наблюдение на софтуерните активи, прилагане на корекции (пачове) и наблюдение на изправността на дисковите устройства на до 20 работни станции.

Системата за архивиране на бизнес данните от Нетера съдържа:

• Анализ и изготвяне на план за архивиране на информацията, обработвана от предприятието – Нетера помага на фирмите да съставят план за архивиране и достъпване на информацията, която ползват ежедневно, съобразен с изискването за давност на тази информация.

• Автоматично архивиране на информация от сървъри/работни станции/мобилни устройства съгласно изготвения план – всички устройства ще бъдат защитени от загуба на информация.

• Вградена защита от атаки от типа "ransomware". Ransomware е злонамерен софтуер, който шифрова файловете или спира потребителите да използват компютъра си, докато не платят пари (откуп). Ако компютърът е свързан към мрежа, софтуерът за рансъмуер може да се разпространи и на други компютри или устройства за съхранение в мрежата. Нетера защитава устройствата от подобен тип атаки и свежда рисковете за бизнеса до минимум.

• Възможност за интеграция с централизирано управление на достъпа (при наличие на такова) – през централизирана конзола клиентите прозрачно могат да управляват своите архиви. Те могат да възстановяват файлове и работни папки и да са сигурни в автентичността на документите и тяхната цялост.

• Разработване на процедури за възстановяване от архив и провеждане на минимум едно пробно възстановяване – Нетера помага на клиентите си за изготвяне на процедури за архивиране и възстановяване, така че те да са сигурни в работоспособността на избраното решение.

• Виртуален сървър за съхранение на информация – информацията се съхранява криптирана в облачна среда, съобразена с всички необходими защити.

Нетера е сертифицирана по признатите стандарти за управление на качеството, услугите и информационната сигурност – ISO 27001, 9001, 20000-1, както и по международния стандарт за финансова сигурност PCI DSS.

За допълнителна информация и съдействие не се колебайте да се свържете с Нетера!

Телефон: 02 975 16 16
Email: contact@neterra.net