Облачни сървъри от Нетера

Как AdHash намали четворно времезакъсненията си с Neterra.Cloud?

Преди да започне да работи с Нетера, AdHash използва услугите на един от най-големите световни доставчици на клауд услуги за сервиране на рекламите им в целия свят и за обработване на базите данни, които клиентите им искат да бъдат поети от AdHash Cloud услугата. От екипа на AdHash наблюдават недопустими за техния продукт забавяния за България от порядъка на 30-40 милисекунди и започват да търсят най-бързото и надеждно решение за българския пазар. 

С услугите на Нетера AdHash успява да намали времезакъсненията си за България четворно, подобрявайки цялостната скорост на сервиране на реклами. „През Neterra.Cloud сървъра на платформата минават по няколко милиона заявки дневно. Имали сме нулев downtime от старта на използването на услугата, което е перфектно и надминава очакванията, които имахме, когато започнахме да използваме услугата“, казват от AdHash.

Клиентът

AdHash е първият в света рекламен продукт, даващ възможност на рекламодатели и издатели да оперират изцяло с данни от първа ръка. Този подход почти напълно елиминира загубите, асоциирани с т.нар. ad fraud, дава безпрецедентна прозрачност върху процеса на сервиране на реклама, води до 20 пъти по-бързо зареждане на рекламните файлове, 25 пъти по-ниска комисиона и близо 100 пъти по-малко сървърни заявки, необходими за сервирането на реклама. 

Предизвикателствата

AdHash разглежда предложения от различни местни и глобални доставчици. Оказва се, че глобалните не могат да предоставят достатъчно бърза услуга, защото нямат дейта центрове в България, така че бързо са отхвърлени.

Вижте целия бизнес казус

Бизнес казус АдХеш и Нетера