Neterra.TV: Разширяване на нови глобални пазари

Клиентите на Neterra.TV са българи, които живеят във всички точки на света. Компанията успява да разшири предлагането на услугите си в тихоокеанския регион,

Близкия изток, Африка и Латинска Америка и да предостави услуги с изключително качество в партньорство с Lumen.

Партньорът

„Избрахме да работим с Lumen за нашата глобална мрежа, защото те предоставяха най-доброто решение за нашите нужди от гледна точка на ниво на услугата, наличност и териториално покритие“, казва Емил Стойновски, продуктов мениджър на Neterra.TV

Предизвикателството

Предизвикателството

Нетера предлага услуги в тихоокеанския регион, Близкия изток, Африка и Латинска Америка, но няма собствена инфраструктура в тези части на света. Това е причината да не може да предложи най-високо качество на картината. Инвестицията в изграждането на нови мрежи е голяма. За щастие, Neterra.TV открива решение на този проблем в партньорство с Lumen. 

Вижте целия бизнес казус

Neterra.TV & Lumen

Поискайте информация

* Моля, проверете дали данните Ви за контакт са верни, за да можем се свържем с Вас!