Гарантиран интернет, поддръжка и управление на надеждно решение за маршрутизация

Преди да стартира съвместната си работа с Нетера, СуперХостинг сам управлява IP услугите, които използва, и работи само с един доставчик. Клиентът стартира работа с Нетера вече узрял за идеята, че има нужда от по-сигурно и независимо решение с два доставчика 

на интернет свързаност и собствени високопроизводителни маршрутизатори, резервирани един на друг. Нетера може да предложи високонадеждно ISP решение, което да задоволи високите изисквания на СуперХостинг. 

Клиентът

СуперХостинг.БГ е най-голямата хостинг компания в България. Тя предлага завършени хостинг решения, регистрация на домейни, онлайн базирани платформи за изграждане на сайт и други инструменти, с които клиентите лесно могат да позиционират бизнеса си в интернет. 

Компанията осигурява надеждни хостинг решения, адекватна поддръжка 24/7 на повече от 200 000 уебсайта, като сигурността и бързодействието им са основен приоритет. За СуперХостинг.БГ е от първостепенна важност да поддържа високо качество на услугите, които предлага.  

Съхранението и защитата на съдържанието, разположено на сървърите им, е сред водещите им отговорности. Компанията не допуска компромиси с марката и качеството на използваното оборудване, в резултат на което реалният UpTime за услугите й е 99.98%.

Предизвикателствата

Предизвикателствата

Преди да стартира съвместната си работа с Нетера, клиентът сам управлява IP услугите, които използва, и работи само с един доставчик. В този период фирмата става лидер на пазара за хостинг услуги в България. Разрастването на бизнеса изисква разширяване на използваната техническа база и обогатяване на портфолиото от услуги. СуперХостинг започва активно да търси надеждно решение, както и втори доставчик за предоставяне на интернет.  

Клиентът стартира работа с Нетера вече узрял за идеята, че има нужда от по-сигурно и независимо решение с два доставчика на интернет свързаност и собствени високопроизводителни маршрутизатори, резервирани един на друг. Нетера може да предложи високонадеждно ISP решение, което да задоволи високите изисквания на СуперХостинг 

Решението

Услугата, която Нетера предлага, е „Гарантиран интернет, поддръжка и управление на високо надеждно решение за маршрутизация“. Нетера предоставя поддръжка на два Cisco рутера от висок клас и надеждна резервирана услуга. Заедно с тях клиентът получава гарантирана свързаност с интернет през два независими доставчика. 

По-специфичното за услугата „Гарантиран интернет“ е, че СуперХостинг получава отделно локален и международен трафик. В поддръжката на оборудването се включва пълна хардуерна и софтуерна поддръжка, както и реализиране на дизайн за предоставяне на високонадеждни IP услуги, каквито използва клиентът. Екипът на Нетера извършва мониторинг на оборудването 24x7, оказва пълно съдействие при възникнали  мрежови проблеми, регулярно следи каналите към ъпстрийм доставчиците и др.  

СуперХостинг.БГ се обръща с конкретни изисквания към Нетера, като предложеното решение е съобразено с дизайна, топологията и нуждите на клиента. СуперХостинг получава високонадеждно решение с два маршрутизатора, с по две захранвания и два доставчика, свързани на всеки рутер. Накратко - пълна резервираност.   

Резултатът

СуперХостинг.БГ много ясно знае какво иска и е изключително кооперативен в партньорството си с Нетера. В хода на работата екипът на Нетера предлага смяна на първоначалните два рутера с други по-мощни, така че услугата на клиента да не се компрометира по никакъв начин. Предложението се приема от страна на СуперХостинг, защото е разумно, ефективно и изготвено на базата на внимателен предварителен анализ.  

Това, разбира се, оставя добро впечатление и затвърждава репутацията на Нетера като компания, която се стреми да отговаря на всички високи стандарти за качество и обслужване на клиентите.  

Сътрудничеството между СуперХостинг.БГ и Нетера е доказателство, че независимо от конкурентната среда на ИТ и телеком сектора, взаимноизгодните партньорски отношения са възможни. Добрите резултати, следствие от такива отношения, са печеливши не само за съответните играчи на пазара, но и обогатяват самата бизнес среда. 

Изтегли PDF

СуперХостинг.БГ Бизнес Казус

Поискайте информация

* Моля, проверете дали данните Ви за контакт са верни, за да можем се свържем с Вас!