neterra.tv

Life in Neterra

Vacancies

Technical Team Lead


REF: 190405_TTL

EXPIRE DATE: 24/04/19

We are Neterra – for more than 23 years we offer telecom services and IT solutions to businesses, ISPs and users in many countries.

An exclusive opportunity

for a passionate Technical Team Lead to join the Software development team and help solving a challenging set of problems in a business, full of opportunities. We enable powerful end-user experience in a web browser that includes ERP and Fleet management systems. In this role, you will work together with other engineers, designers and product owners to conceptualize and create complex, scalable web applications.

You will be expected to:
 • Formulate technical solutions, connected to multiple business models, feature toggle, varying user experience & localization
 • Define user stories and tasks, based on the requirement specifications, together with the rest of the team
 • Prepare the weekly sprints
 • Help with the development of new functionalities and modules
 • Perform code reviews and maintain the overall codebase quality
 • Ensure that services operate with a high degree of operational excellence
 • Bring problems and solutions to the table
You can contribute if you have
 • Hands-on expertise in many disparate technologies, typically ranging from back-end systems through to front-end user interfaces and all points in between including strong knowledge of PHP, Laravel framework, MySQL, Linux Command Line, JavaScript and AJAX
 • Experience in JIRA or other project management tool
 • Ability to communicate and influence at all levels, from the junior engineer to an executive audience
 • A proven track record of software delivery through all phases of software development life cycle
 • A proven track record of hiring and developing software engineers to become high performance teams
 • Experience in taking a leading role in building complex software systems that have been successfully delivered to customers
As a top applicant YOU are experienced in:
 • Building large scale ERP or equally complicated systems
 • OOP principles and design patterns in both theory and practice
 • Developing projects using the Domain driven development (DDD) paradigm
What's in for you
 • Reputable, steadily growing and people-oriented telecom company with strong positions in Bulgaria and in international markets
 • An attractive remuneration and a social benefits package
 • Rewarding career, training and development opportunities
 • Challenging projects
 • Creative working environment
 • Great working atmosphere and the last but not least... this must be us - the Neterra team of professionals: cooperative and friendly, successful, talented and motivated
If you feel passionate about this career opportunity, please, share your CV by October 18, 2019.
Apply

Presales Еngineer


REF: 191010_PS

EXPIRE DATE: 27/11/19

Изключителна възможност да се пристъедините към екипа на Нетера, където вие ще бъдете отговорен за
 • идентифицира клиентските нужди, като участвате заедно с търговския екип в продажбения процес
 • избор на техническо решение за имплементация на поръчани от клиентите услуги
 • проверка за наличие на техническа възможност в мрежата за предоставяне на услуги, според запитванията на клиентите
Може да допринесете ако имате
 • висше техническо образование
 • английски език на работно ниво
 • минимум 3 години стаж в поддръжката и експлоатацията в областта на телекомуникациите
 • отлични познания в областта на Ethernet/ IP технологии, мрежи и услуги
 • много добри познания за поне една от следните телекомуникационни технологии SDH/PDH,DWDM, RF и IT и добри познания за всички останали
 • добри комуникативни, организационни и аналитични умения
 • способност за взимане на адекватни решения в напрегната работна ситуация
Нашето предложениe
 • предизвикателна и творческа среда в развиващ се бизнес
 • разнообразни проекти
 • екип от професионалисти
 • подкрепа и съдействие в приятелска атмосфера
 • възможности за обучение и развитие
 • пакет от атрактивно възнаграждение и придобивки – допълнително здравно осигуряване, мобилен телефон, спортни дейности, тиймбилдинг, социални програми

Ако имате интерес към тази обява, кандидатствайте, не по-късно от 27-ми Октомври 2019 г

Apply

Младши инженер в Център за наблюдение на мрежата


REF: 190513_NOC

EXPIRE DATE: 01/01/70

Изключителна възможност

Да се запознаете с порфолиото от IP услугите на Нетера. Също така, ще се докоснете отблизо до различни технологии и процеси. Като част от екипа на Център за наблюдение на мрежата, вашите задължения ще включват:

 • Наблюдение на опорната мрежа и предоставяните услуги със специализиран софтуер
 • Отстраняване на мрежови проблеми, съгласно установени процедури
 • Комуникация с партньори и клиенти за разрешаване на технически проблеми
 • Поемане на дежурства по график
Може да допринесете, ако имате
 • Образование в областта на теле- или радио-комуникациите, компютърни системи, информатика, автоматика
 • Добро владеене на английски език - писмено и говоримо
 • Способност за работа в екип и за самостоятелна работа
 • Добри комуникативни умения
 • Самоконтрол и способност за работа в условия на натоварване
 • Вашите предимства включват
 • Познания за Linux
 • Добри познания по ethernet стандартите, TCP/IP и routing протоколи
 • CCNA сертификат
 • Опит на подобна позиция
Предлагаме ви
 • Стабилна, непрекъснато развиваща се и ориентирана към хората телекомуникационна компания, със силни позиции на българския и международните пазари
 • Атрактивен пакет от възнаграждения и социални придобивки
 • Непрекъснати възможности за обучение и развитие
 • Предизвикателни проекти
 • Творческа и зареждаща работна атмосфера и не на последно място ... ние сме екип от професионалисти: подкрепящи, приятелски настроени, успешни, талантливи и мотивирани

Ако имате интерес към тази обява, кандидатствайте, не по-късно от 10-ти ноември 2019 г.

Apply

Инженер в Център за наблюдение на мрежата


REF: 190913_NOC

EXPIRE DATE: 30/09/19

Изключителна възможност

да се запознаете с порфолиото от IP услугите на Нетера. Също така, ще се докоснете отблизо до различни технологии и процеси. Като част от екипа на Център за наблюдение на мрежата, вашите задължения ще включват:

 • Наблюдение на опорната мрежа и предоставяните услуги със специализиран софтуер
 • Отстраняване на мрежови проблеми, съгласно установени процедури
 • Комуникация с партньори и клиенти за разрешаване на технически проблеми
 • Поемане на дежурства по график
Може да допринесете, ако имате:
 • Образование в областта на теле- или радио-комуникациите, компютърни системи, информатика, автоматика
 • Добро владеене на английски език - писмено и говоримо
 • Способност за работа в екип и за самостоятелна работа
 • Добри комуникативни умения
 • Самоконтрол и способност за работа в условия на натоварване
 • Много добри познания по ethernet стандартите, TCP/IP и routing протоколи
 • CCNA сертификат
 • Опит на подобна позиция
 • Предисмтва: CCNP сертификат, базови познания в Linux OS
Предлагаме ви:
 • Стабилна, непрекъснато развиваща се и ориентирана към хората телекомуникационна компания, със силни позиции на българския и международните пазари
 • Атрактивен пакет от възнаграждения и социални придобивки
 • Непрекъснати възможности за обучение и развитие
 • Предизвикателни проекти
 • Творческа и зареждаща работна атмосфера и не на последно място ... ние сме екип от професионалисти: подкрепящи, приятелски настроени, успешни, талантливи и мотивирани

Ако имате интерес към тази обява, кандидатствайте, не по-късно от 10-ти ноември 2019 г.

Apply
Daily

General Terms
iso9001 iso20000 iso27001