neterra.tv

Life in Neterra

Vacancies

Head of Finance Department


REF: 190910_HOFD

EXPIRE DATE: 30/09/19

An exclusive oppurtunity

for a organized and motivated professional, who will be part of the Finance department. Here you will organize the activity in the department for the achievement of business process results.

You will also be expected to:
 • Develop internal documents and regulations for financial control and monitor their implementation
 • Approve accounting rules and policies and monitor their implementation
 • Prepare financial strategies, forecasts and analyzes of their implementation
 • Plans cash flow management
 • Organize preliminary, current and subsequent internal financial control
 • Manage and organize the accounting and correct reporting of all business transactions
 • Prepares and submits VAT returns, VIES declarations, Intrastat declarations and annual tax declarations
 • Prepares intermediate and annual financial statements
 • Prioritize and make payments according to а Delegations of Authority
You can contribute if you have
 • 5+ years of experience in the area
 • Fluency in English
 • University Degree in Economics
 • Strong understanding and knowledge of the provisions of regulations and standards
 • Team player with a professional attitude
 • Proactive and self-confident with excellent organizational skills
 • Previous experience in the same role is an advantage
What’s in for you
 • Reputable, steadily growing and people-oriented telecom company with strong positions in Bulgaria and on international markets
 • Attractive remuneration and social benefits package
 • Rewarding career, training and development opportunities
 • Challenging projects
 • Creative working environment
 • Great working atmosphere and the last but not least... this must be us - the Neterra team of professionals: cooperative and friendly, successful, talented and motivated

If you feel passionate about this career opportunity, please, share your CV by September 30, 2019.

Apply

Търговски сътрудник


REF: 190830_TS

EXPIRE DATE: 17/09/19

Изключителна възможност

да се присъедините към екипа на отдел Продажби, където ще подпомагате административната, финансовата и търговска дейност в отдела. Като част от екипа, Вие ще бъдете отговорни за:

 • Комуникацията с клиенти във връзка с издадените финансови документи – фактури, протоколи за прихващане
 • Ежедневно проследяване, обработка, издаване и изпращане на финансовите документи на всички компании от групата на Нетера
 • Осъществяване на вътрешна комуникация с отдел Финанси, Продажби и Развитие с цел постигане на коректна финансова документация
 • Извършва продажби на устройства и абонаменти за Нетера ТВ, консултира клиентите и подава навременна информация към Център за наблюдение на видео услугите
 • Въвежда навременна и точна информация в ERP системата на компанията
 • Съдейства по процеса за подписване и одобрение на поръчки
Може да допринесете, ако имате
 • Средно образование или сте студент по икономика
 • Английски език на работно ниво
 • Много добри комуникационни и организационни умения
 • Адаптивни и стриктни в изпълнението на поставени задачи
Предлагаме ви
 • Стабилна, непрекъснато развиваща се и ориентирана към хората телекомуникационна компания, със силни позиции на българския и международните пазари
 • Систематизирано обучение
 • Атрактивен пакет от възнаграждения и социални придобивки
 • Непрекъснати възможности за обучение и развитие
 • Предизвикателни проекти
 • Творческа и зареждаща работна атмосфера
 • и не на последно място ... ние сме екип от професионалисти: подкрепящи, приятелски настроени, успешни, талантливи и мотивирани
Ако желаете да бъдете част от нашия екип, моля да изпратете своята кандидатура до 17 Септември 2019 г.
Apply

Младши инженер в Център за наблюдение на мрежата


REF: 190513_NOC

EXPIRE DATE: 30/09/19

Изключителна възможност

Да се запознаете с порфолиото от IP услугите на Нетера. Също така, ще се докоснете отблизо до различни технологии и процеси. Като част от екипа на Център за наблюдение на мрежата, вашите задължения ще включват:

 • Наблюдение на опорната мрежа и предоставяните услуги със специализиран софтуер
 • Отстраняване на мрежови проблеми, съгласно установени процедури
 • Комуникация с партньори и клиенти за разрешаване на технически проблеми
 • Поемане на дежурства по график
Може да допринесете, ако имате
 • Образование в областта на теле- или радио-комуникациите, компютърни системи, информатика, автоматика
 • Добро владеене на английски език - писмено и говоримо
 • Способност за работа в екип и за самостоятелна работа
 • Добри комуникативни умения
 • Самоконтрол и способност за работа в условия на натоварване
 • Вашите предимства включват
 • Познания за Linux
 • Добри познания по ethernet стандартите, TCP/IP и routing протоколи
 • CCNA сертификат
 • Опит на подобна позиция
Предлагаме ви
 • Стабилна, непрекъснато развиваща се и ориентирана към хората телекомуникационна компания, със силни позиции на българския и международните пазари
 • Атрактивен пакет от възнаграждения и социални придобивки
 • Непрекъснати възможности за обучение и развитие
 • Предизвикателни проекти
 • Творческа и зареждаща работна атмосфера и не на последно място ... ние сме екип от професионалисти: подкрепящи, приятелски настроени, успешни, талантливи и мотивирани

Ако имате интерес към тази обява, кандидатствайте, не по-късно от 30-ви Септември 2019 г.

Apply

Инженер в Център за наблюдение на мрежата


REF: 190913_NOC

EXPIRE DATE: 30/09/19

Изключителна възможност

да се запознаете с порфолиото от IP услугите на Нетера. Също така, ще се докоснете отблизо до различни технологии и процеси. Като част от екипа на Център за наблюдение на мрежата, вашите задължения ще включват:

 • Наблюдение на опорната мрежа и предоставяните услуги със специализиран софтуер
 • Отстраняване на мрежови проблеми, съгласно установени процедури
 • Комуникация с партньори и клиенти за разрешаване на технически проблеми
 • Поемане на дежурства по график
Може да допринесете, ако имате:
 • Образование в областта на теле- или радио-комуникациите, компютърни системи, информатика, автоматика
 • Добро владеене на английски език - писмено и говоримо
 • Способност за работа в екип и за самостоятелна работа
 • Добри комуникативни умения
 • Самоконтрол и способност за работа в условия на натоварване
 • Много добри познания по ethernet стандартите, TCP/IP и routing протоколи
 • CCNA сертификат
 • Опит на подобна позиция
 • Предисмтва: CCNP сертификат, базови познания в Linux OS
Предлагаме ви:
 • Стабилна, непрекъснато развиваща се и ориентирана към хората телекомуникационна компания, със силни позиции на българския и международните пазари
 • Атрактивен пакет от възнаграждения и социални придобивки
 • Непрекъснати възможности за обучение и развитие
 • Предизвикателни проекти
 • Творческа и зареждаща работна атмосфера и не на последно място ... ние сме екип от професионалисти: подкрепящи, приятелски настроени, успешни, талантливи и мотивирани

Ако имате интерес към тази обява, кандидатствайте, не по-късно от 30-ти Септември 2019 г.

Apply
Daily

General Terms
iso9001 iso20000 iso27001