Новини

Нетера добавя нова точка на присъствие в Загреб, Хърватия

Нетера добавя нова точка на присъствие в Загреб, Хърватия

Точката на присъствие в Загреб е разположена в най-добрия дейта център в страната с оборудване от последно поколение. За осигуряване на надеждни услуги е изградена свързаност до мрежата на Нетера по ...

повече