Смесено дружество между Нетера-Вентекс ООД и Столична община

На предстоящото си заседание в четвъртък, 27.01.2005, Столичен Общински Съвет ще разгледа доклад № 2600-2379/15.12.2004 относно даване съгласие за водене на преговори от страна на Столична община с "Нетера-Вентекс" ООД за учредяване на смесено търговско дружество с предмет на дейност - изграждане и експлоатация на високоскоростна телекомуникационна оптична градска мрежа в София.