Нетера започва строеж на нов дейта център

Инвестицията на компанията във високотехнологичната сграда надхвърля 1 млн. лева

Българският телеком оператор Нетера обяви стартирането на строежа на най-новия си неутрален еко дейта център. Модерното съоръжение ще използва климатична система от типа Free Cooling, която е енергоспестяваща и екологична.

Тази технология използва максимално ефективно студения външен въздух. При подходящи условия, той охлажда етилен-гликоловата течност, с чиято помощ се поддържа температурата в помещенията на нужното ниво. В един дейта център, климатичната система е основен консуматор на електрическа енергия. Иновативната технология за климатизация намалява енергопотреблението с 30% до 50%. Съответно генерираните вредни емисии в атмосферата са значително по-малки.

Нетера стъпва на дългогодишния си опит в проектирането, изграждането и управлението на центрове за колокация, като съоръжението ще предоставя надеждни решения не само за телекомуникационни компании и големи корпоративни клиенти, но и широка гама от услуги с грижа за малкия и среден бизнес.

„И в най-трудните за икономиката години, бизнеса на Нетера расте, което е най-добрата атестация за нас" - управителят на българския телеком Невен Дилков коментира старта на строежа на дейта центъра.

С изграждането на най-новия си център за колокация общата инсталирана мощност на дейта центровете на Нетера надхвърля 1 мегават. Съоръжението също така ще разполага и с индивидуални клетки, осигуряващи най-високо ниво на сигурност за клиентското оборудване, meet-me-rooms, hands-on site и 24/7/365 техническа поддръжка от висококвалифицирани инженери.

Очаква се съоръжението да започне да функционира в началото на ноември.