Нетера взе участие в набирателна акция на ФОРУМ „Хранителни банки“

В рамките на ФОРУМ „Хранителни банки" между 18 и 29 октомври се проведе акция за събиране на храна в офисите на Нетера. Това е първата по рода си такава акция в България, организирана в корпоративна среда. Целта на набирателната акция бе подпомагане на нуждаещите се хора, които са близо до нас в затруднено положение и същевременно иницииране на социално ангажирана дейност в рамките на фирмата. Събраната храна бе разпределена по предназначение съответно в Дневен център за деца с увреждания „Свети Мина"2 в жк. „Младост" 2 на Фондация "И нас ни има".

 

„Радвам се, че Нетера прие нашето предложение да бъде първа в подобна социално отговорна кауза. Като всяко първо нещо акцията е предизвикателна и непозната по своя характер, особено сред хора, които не са свързани с хранителния бизнес. Нужно е време дарителството да се стане общоприет начин да помагаме и променяме света около себе си. Надявам се, че при следващи подобни акции Нетера ще успее да мотивира все повече и повече от своите служители да бъдат добри и дейно да участват," каза Мая Калчева, Координатор на ФОРУМ „Хранителни банки". „Целта на набирателната акция е да тества и да определи силните и слабите страни на планираната дейност на бъдещата хранителна банка в София."

 

Нетера развива своя собствена политика на социална ангажираност. Като част от този проект, фирмата стана съмишленик и поддръжник на инициативата за изграждане на национална мрежа на хранителни банки. Първата и основополагаща среща на ФОРУМ „Хранителни банки" беше проведена в средата на май 2010 г. в офиса на Нетера.

Последните 6 месеца Нетера подпомага ФОРУМ „Хранителни банки" с технически средства: разработване на софтуер за седмичен бюлетин и изграждане на уебсайт, предоставяне на професионални консултации и техническа поддръжка.

ФОРУМ „Хранителни банки" има за цел изследване на нужди, планиране и създаване на национален модел за устойчиво и ефективно хранително подпомагане - наречен Национална мрежа на хранителни банки. В този Форум си партнират над 40 фирми, организации и държавни институции. Членове са представители на държавата в лицето на Министерство на земеделието и храните, на здравеопазването, на труда и социалната политика, Столична община, също представители на социално ангажирания бизнес и на неправителствените организации, предоставящи социални услуги.

 

Форумът се координира от ФОРА - Фондация за общностно развитие, с финансовата подкрепа на Крафт Фуудс, фондация Каргил, с методическата помощ на Глобалната мрежа за хранителни банки, и в сътрудничество с Европейската федерация на хранителните банки.

Хранителната банка (ХБ) е механизъм за набиране, складиране и раздаване на храна. Мисията й е да осигурява системно храна на нуждаещите се на основата на дългосрочно партниране между представители на местната и централна власт, на бизнеса, гражданските сдружения и медии за даряване на храна, стоки от първа необходимост, пари или доброволен труд. В общия случай, хранителната банка не раздава директно на нуждаещите се, а ползва вече изградената инфраструктура на одобрени и отговарящи на нейните стандарти за безопасност раздаващи организации, за да може да има пълна проследимост на продуктите, които влизат и излизат от нея.
Хранителните банки са създадеди като инструмент за социално подпомагане в САЩ в края на 60те години. Съществуват в над 40 държави и обслужват повече от 40 милиона нуждаещи се. Този модел сега се използва в Европа, Северна, Централна и Латинска Америка, Австралия, Африка и Азия.
Към момента, в България функционират спорадично инициативи, които прилагат някои аспекти на цикъла на хранително банкиране - набиране и раздаване на храни.

Набирателната кампания (food drive) е акция за събиране на храна от физически лица, под формата на лично доброволно дарение, за целите и нуждите на определена кауза за хранително подпомагане. В случая - за нуждите и целите на няколко организации, които предоставят храна на възрастни хора, младежи и самотни майки в района на София. Набирателната кампания се провежда като пилотна инициатива за тестване на възможни форми за събиране на храни, които в бъдеще да се използват за работата на Хранителна банка. Резултатите от анализа на набирателната кампания ще са необходими за разработването на стратегия за планиране и изграждане на хранителна банка в София, която системно и целенасочено ще подпомага възможно най-широк кръг нуждаещи се.