Нетера планира въглеродна неутралност и ръст на бизнеса си през 2021 г.

Компанията ще се стреми към нулев въглероден отпечатък и положително въздействие върху околната среда

1

Нетера вече използва 100% чиста енергия за своите дейности, а до края на 2021 г. планира да постигне въглеродна неутралност. След това ще се стреми да увеличи положителното си въздействие върху околната среда.

Българският телеком прилага различни мерки за енергийна ефективност в цялостната си дейност, свързана с широко портфолио от продукти и услуги – инвестира в модерни технологии за климатизация с по-ниско потребление на енергия в своите центрове за данни; в хибридни и електрически автомобили; в електронен регистър на документи без нужда от хартиени копия и отпечатване само ако е абсолютно неизбежно.

Нетера планира да въведе и нови мерки, за да намали и напълно да компенсира своя въглероден отпечатък. Компанията ще се ангажира със залесяване, ще рециклира и преизползва оборудване и всякакви ресурси за многократна употреба.

"Това е дългосрочна политика и наша отговорност към околната среда и планетата. Ако се организираме достатъчно добре, можем да станем дори въглеродно негативни. Ще даваме възможност на клиентите на нашите центрове за данни да купуват електроенергия от възобновяеми източници, за да могат те също да станат въглеродно неутрални", коментира Невен Дилков, управител и собственик на Нетера, по време на годишната среща на компанията. На нея той очерта основните приоритети за 2021 година.

Нетера ще инвестира в дългосрочен устойчив растеж чрез редица ключови стратегически инициативи.

Компанията ще разшири капацитета на своите центрове за данни. Предстои изграждането на София дейта център 2 (SDC 2), който ще е разположен до SDC 1. Очаква се първата зала на SDC 2 да заработи до края на 2021 г.

В резултат на големия интерес на инвеститори и клиенти към центъра за данни на Нетера в Столник – SDC Stolnik (до най-голямата подстанция на Балканите), компанията ще продължи да увеличава съществуващия там капацитет, а възможностите за колокация в София и региона ще нараснат многократно.

Тази година Нетера ще започне да предлага на бизнеса и държавните организации услуги от типа „тъмно влакно“ в София, както и да надгражда и развива сегашната си мрежа.

Компанията въвежда индустриални стандарти и софтуер за автоматизация на мрежи и услуги. Така нейните клиенти и партньори в Южна Америка, Европа, Азия и САЩ ще могат да се възползват в по-голяма степен от глобалната мрежа на Нетера.

Телекомът стартира програма за насърчаване на своите партньори да интегрират мрежите си чрез приложен програмен интерфейс (API), за да създадат още по-голяма и ефективна глобална мрежа.