Нетера изгради нов участък от националната си комуникационна мрежа

Българският телекомуникационен оператор Нетера приключи мащабен едногодишен проект за свързване на София с Русе и световните телекомуникационни мрежи. Новоизградената високоскоростна магистрала свързва България с телеком мрежите на Румъния с капацитет 622Mbps - достатъчен за нуждите на основна част от операторите в страната.

Проектът на обща стойност над $1 милион е съфинансиран от Нетера и групата на Обединена Българска Банка и Интерлийз. Финансов консултант по сделката е австрийската инвестиционна банка ЕПИК, а допълнително финансиране за консултантските услуги беше отпуснато по програмата Business Advisory Services (BAS) на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

От първи април комуникационният канал ще предлага високоскоростен пренос на данни за телеком операторите и водещите Интернет доставчици в България. Клиенти на новата услуга вече са Мобилтел, Мобиком, Лирекс Нет, ЕлитСат, СТС Холдинг и македонският оператор Сонет.

"Завършването на този проект значително разширява спектъра на услугите, които Нетера може да предлага. Вече сме не само спътников хъб на България, но предлагаме и модерни и надеждни наземни комуникации, пренос на данни, Интернет и корпоративни комуникации", коментира Невен Дилков, управител на Нетера.

"Високо ценим идеите и професионализма на екипа на Нетера, показан при осъществяването на този комплициран проект. За нас те са изключителен пример за проактивно мислене и способност за добавяне на стойност в един динамичен бизнес, в който блестящите идеи не винаги завършват с успешна пазарна реализация", каза Теодор Маринов, изпълнителен директор на Интерлийз .

Нетера е единственият алтернативен телекомуникационен оператор, лицензиран да предоставя международна свързаност в България и е първият изградил собствена мрежа, осигуряваща директна връзка на българските оператори със световните мрежи. Компанията предоставя услуги чрез своите центрове за наземна и сателитна комуникация София Телепорт и Телеком Център - Русе.

Нетера осигурява директна връзка с I.T.E.N.O.S - Франкфурт, един от най-големите дейта центрове в Европа. Редица международни оператори като унгарските Банкнет и Инвител, както и румънските Ромтелеком и RDS, избраха Нетера за свой партньор за достъп до българския телеком пазар.