Нетера е в Топ 3 на ИТ компаниите в България на Fobres Business Awards

Компанията е отличена като доставчик на глобална интернет свързаност, която покрива целия спектър от телеком услуги и технологии

1

Нетера е една от трите най-добри ИТ компании в България според Forbes Business Awards. Компанията е отличена като доставчик на глобална интернет свързаност, която покрива целия спектър от телеком услуги и технологии – оптични преноси, радиорелейна свързаност, спътникови комуникации, дейта центрове, клауд технологии, за да предостави лесни за използване услуги на бизнеса и крайните си клиенти.

Международното присъствие на Нетера, която работи на 6 континента, е един от факторите за високата оценка на журито. Чрез собствена международна мрежа и поддоставчици, с които изгражда една обща мрежа, телекомът предоставя услуги навсякъде по света, включително гарантиран интернет (DIA) в над 180 държави.

„Благодарим за признанието! Винаги е приятно да сме част от енергичната и динамична екосистема на ИТ и телеком индустрията!“, коментира управителят и собственик на Нетера Невен Дилков.

Тази година номинациите за Forbes Business Awards бяха 184 – най-много в цялата 11-годишна история на конкурса.

Честито на всички финалисти и победители!