Индивидуална лицензия за предоставяне на услугата линии под наем.

С решение No.1921 от 28 октомври 2004 Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) реши да даде на Нетера ЕООД Индивидулана лицензия 121-02957 от 28 октомври 2004 за предоставяне на услугата линии под наем, включително и международни линии под наем.