Сигналите, които даваме по време на интервю

Да те поканят на интервю за работа е онова приятно чувство, че си забелязан и някой се интересува от способностите ти. Сега обаче предстои да се представиш толкова добре, че да получиш желания лист – оферта за работа. Обаче как едновременно да останеш себе си, но и да бъдеш по-доброто себе си?
Думите, изразите, жестовете, погледът, позата – всички те могат да помогнат, могат и да попречат на това. Имам добра новина – умението да се изразяваме и да подберем точното поведение се учи и развива.
Как да подбираш думите и изразите: 
  • Формулирай кратки, ясни и точни изречения. Стреми се да не губиш фокуса на отговорите си. Остани в темата. Ако те попитат за нещо конкретно, отговори конкретно за него. Не разводнявай с друго само защото сега си се сетил за него.
  • Можеш да включиш в отговора си понятия или думи, които е използвал интервюиращият. Това е автоматично настройване на неговия език. А знаеш, че когато говорим на един език, разбирането между хората е много по-успешно.
  • Ограничи използването на чуждици или термини, които не е използвал събеседникът ти, или не са свързани с работата.
  • Ако ти предложат да преминете на „ти“, можеш да го направиш спокойно.
  • Избирай думи и изрази с положителна постройка. Например казвай какво можеш да направиш, вместо какво не можеш, кои са уменията, които си развил, и кои искаш да развиеш.
  • Когато изреждаш своите силни страни, използвай конкретика или давай кратки примери в доказателство. Избягвай клиширани и мъгляви изрази като: „Аз съм организиран"; "Работя добре в екип"; "Отговорен съм"; "Искам да се развивам", "Комуникативен съм"... Ако все пак използваш някой от тях, подкрепи ги с доказателство за постигнат успех. Например: „Считам себе си за организиран човек. Участвах в проекти, в които структурирах програмата, организирах задачите на екипа и ресурсите и успявахме да завършим предсрочно и с поне 10% печалба”.
  • Използвай АЗ-послания. Давай личното си мнение, когато интервюиращият пита за това. Както и разказвай за това как ТИ си допринесъл за успеха в предишен проект или каква е била конкретно твоята роля. Това ще позволи на отсрещната страна да опознае твоите умения и опит чрез практиката, а не само чрез написаното в CV-то.
И помни – думите са мостът между хората. Затова трябва да ги подбираме внимателно. Както в лекарствата, така и в думите – силата е в дозата. А дозата избери мъдро!
Автор: Жасмина Маринова