neterra.tv

Най-новият неутрален дейта център

Услугата дава възможност на фирмата да се фокусира върху основната си дейност, като остави физическата грижа за оборудването си на подходящото за целта място. Колокацията е подходяща за всички международни и български клиенти, които искат да осигурят максимална сигурност и непрекъсваемост на бизнеса си, да се възползват от привилегиите на високата скорост на Интернет свързаността, резервираността /осигуреността/ на оборудването и захранването, както и устойчивостта към природни бедствия.

Резервирана, надеждна и непрекъсваща услуга

в Sofia Data Center

 • Премахване на нуждата от първоначални инвестиции за оборудване на специално помещение в офиса на фирмата: климатизация, допълнително офисно пространство, комуникационни шкафове - ракове, UPS и др.;
 • Премахване на нуждата от наемане на специалисти по мрежово оборудване;
 • По-добър, бърз и качествен достъп на Интернет потребители до сайтовете, разположени на клиентските сървъри;
 • Намаляване на разходите за електроенергия;
 • Оторизиран, 24-часов достъп до клиентското оборудване;
 • Охрана - 24/7/365;

Услуги, включени в Колокация:

 • 1

  Акаунт за мониторинг на ползвания трафик: ipnoms.neterra.net

 • 2

  Рестарт на машините

 • 3

  Безплатни MX и DNS записи

 • 4

  Оторизиран съгласно желанията на клиента достъп до оборудването

 • 5

  SLA /Споразумение за гарантиране на качеството

Допълнителни услуги:

 • Hands-on-site: услуги с отдалечен достъп, включващи инсталиране и конфигуриране на софтуер и други подобни услуги;
 • Физическа взаимна свързаност с други оператори (cross connect);
 • Виртуална взаимна свързаност с други оператори
 • 48V захранване N+1, резервирано A+B в комуникационен шкаф за клиента
 • По-големи комуникационни шкафове: 60х100х200см.