neterra.tv

Компанията вече предоставя свързаност и Интернет достъп на клиенти и в Хърватия

Нетера добавя нова точка на присъствие в Загреб, Хърватия
Точката на присъствие в Загреб е разположена в най-добрия дейта център в страната с оборудване от последно поколение.

За осигуряване на надеждни услуги е изградена свързаност до мрежата на Нетера по две независими оптични трасета и има резервирано електрозахранване. Това е поредната стъпка към утвърждаване на компанията като един от най-добрите доставчици в региона.

НОВИНИ