neterra.tv

Участието в търга се извършва през обявената платформа: https://auxionize.com/

Нетера обявява тръжна процедура за консултация и сертифициране по ISO
Нетера ЕООД обявява тръжна процедура за избор на компании, предоставящи услуги за консултантска помощ и сертифициране съгласно ISO 9001:2015, 20000 и 27000

                 

НОВИНИ