neterra.tv

Нетера е независим телеком оператор за стандартни и комплексни услуги и проекти в Европа повече от 20 години.

Нетера предлага надеждни телеком услуги за бизнеса, включително интернет достъп, частни мрежи, защита от DDoS атаки, пренос на телевизионни канали.

Фирмата управлява международна мрежа с достъп до конкретни адреси на клиенти и обхват Европа и близкия Изток. В мрежата има над 50 точки на присъствие и 4 собствени неутрални центрове за данни. В портфолиото на Нетера присъстват облачни услуги (IaaS), физически сървъри под наем и 24х7, професионална IT поддръжка, GPS услуги и др.

Нетера предоставя услугите си в Европа, Африка, Близкия Изток и Азия.

НОВИНИ

Студиото за архитектура и дизайн „Стил и практика спечели конкурса за идеен проект на наземна станция, който Нетера организира през месец септември 2016г.

Нетера обяви победител в конкурса за дизайн на нов телепорт.
Конкурсът идва като естествено продължение на новината за строеж на нов телепорт, която Нетера обяви на първия от поредицата образователни форуми Neterra Lab, който се проведе на 19 септември в София. Компанията ще изгради и обсерватория за българския олимпийски отбор по астрономия в новия телепорт. Това е част от обявеното партньорство с олимпийския отбор по време на събитието.

Нетера залага на дизайнeрския и многофункционален вид, предложен от „Стил и практика“. По проекта за телепорт работи екипът на главен проектант арх. Димитър Ангелов: арх. Деляна Ганева, арх. Евелина Цветкова и арх. Руси Желязков..

УСЛУГИ

Kолокация

Услугата Колокация е физическо разполагане на клиентското оборудване в специално пригоден за целта дейта-център, който отговаря на определени изисквания за: температура на помещението, влажност, запрашеност, непрекъсваемост на eлектрозахранването, интернет-свързаност и др.

Спътникови услуги

Дейта центърът е създаден и оборудван да предоставя широк спектър от комуникационни услуги и колокация с гарантирано качество. Всички регионални телекомуникационни оператори са свързани със София Телепорт.

София Телепорт предлага стандартни услуги за колокация, включително инсталация на сървъри, ракове, IP Transit, Carrier Class Ethernet, VPN, наети линии до всички точки в България и света.

А/В услуги

Набор от услуги за цялостно или частично изграждане на аудио/видео платформи, съобразени с нуждите на клиента. Разпространение на аудио и видео сигнали до всяка точка на света посредством спътникови и наземни комуникационни трасета. Договаряне на авторски права, защита на садържанието и 24/7 поддръжка.

Интернет услуги

Нетера предоставя на клиента достъп до глобалния Интернет (пълен набор международни маршрути). Услугата предоставя най-пряка свързаност и гарантирани, симетрични скорости и е насочена към клиенти, които се нуждаят от надеждност и непрекъсваемост на Интернет услугата, която е критична за техния бизнес.

GPS услуги

Система за GPS проследяване на подвижни обекти в реално време и за минал период – автомобили, камиони, строителна и селскостопанска техника, както и възможност за персонално локализиране на деца, възрастни хора, мобилни групи, домашни любимци и др.

Системата също така включва локализиране и следене на различни параметри за моторното превозно средство, както и допълнителни функционалности свързани с организиране и администриране на автопарка.

НАШИТЕ БРАНДОВЕ

Sofia Data Center

SDC е исторически първият в CEE неутрален център за данни, построен по най-високите стандарти за сигурност и свързаност. Той е и най-новият като изградена инфраструктура.

В SDC, Нетера предлага и широк набор от услуги за телеком оператори, хостинг компании и системни интегратори. Клиенти на SDC са British Telecom, Level 3, Telecom Austria, Verizon. Тук всички български мрежи се срещат с най-големите телеком оператори в Европа.

повече

NETFLEET

Решение за контрол и управление на моторни превозни средства и други подвижни обекти чрез изключително лесна за използване, интуитивна система. Подобрете сигурността и ефикасността на автомобилния парк, като същевременно пестите средства.

повече

Neterra TV

Нетера ТВ предлага достъп до българска телевизия на българите в чужбина. Платформата е достъпна от компютър, таблет и мобилен телефон.

Нетера ТВ предлага видеотека с множество музикални видеоклипове и над 160 от любимите български филми.

повече

Cloudware

Cloudware e облачна платформа предлагаща високоефективни клауд и наети съсвъри, както и 24/7 ИТ поддръжка. Разположението в SDC гарантира сигурност, а мрежата на Нетера осигурява високоскоростна и надеждна резервирана връзка.

повече

Sofia Teleport

Sofia Teleport е свързан с мрежата на Нетикс и всички услуги на телепорта са достъпни от всяка точка на присъствие на Нетикс в Европа и по света. Sofia teleport предлага излъчване към спътници от 40 градуса запад, до 70 градуса изток.

повече