neterra.tv

София Телепорт е изграден през 2000 година като първия независим телекомуникационен хъб в България

Телепортът разполага с антенно поле с 3.6 m и 4.5 m uplink антени и разширени Ku-band и DBS band.

Нетера притежава и използва второ антенно поле в село Голям Манастир в Югоизточна България, където са разположени резервните антени.