circle-header-img

Партньор на вашия бизнес

Свържете се с нас
 • One Stop Shop – Пълен набор телеком услуги
 • Поръчка на услуга с един клик на request.neterra.net
 • Присъствие във Франкфурт, Амстердам, Лондон, Париж и над 20 държави
 • Директна свързаност с Tier-1 доставчици
 • Напълно резервирана мрежа
 • 4 собствени дейта центъра
 • 24 часа проактивно експертно наблюдение и поддръжка
 • my.neterra.net: уеб базирана, автоматизирана система за наблюдение
 • Известяване за проблеми, регистрация и препоръка за разрешаването им
 • 100% SLA - гарантиране на техническите параметри на услугата

99.7%

Гарантиран интернет

 • До 100% защитеност на услугата
 • До 100 Gbps капацитет
 • Симетричност - еднаква скорост на входящ и изходящ трафик
 • Най-пряка свързаност на международните маршрути
 • 24 часа проактивен контрол и поддръжка
 • C възможност до 100% защитеност на услугата

IP VPN и Ethernet услуги

Най-бърза и сигурна преносна среда за вашия бизнес!

 • Свързваме Вашите офиси във виртуална частна мрежа (IP VPN)
 • С Ethernet услугите получавате собствена среда за работа на критични приложения
 • Скорости до 100 Gbps
 • Най-пряка свързаност на международните маршрути
 • 99.7% гарантирана наличност на услугата
 • 24 часа проактивен контрол и поддръжка
dev-img

Управление на мрежи и IT оборудване

Грижим се за вашата мрежа и оборудване вместо вас!

 • Инсталация, конфигурация и администрация на сървъри, рутери, защитни стени (firewall), WiFi зони и др.
 • 24 ч. Поддръжка.
cloud-server-img

Наети и клауд сървъри

Наемете Cloud или физически сървър за броени минути! Високопроизводителни, достъпни от всяка точка на света.

datacenter-img

Колокация

Осигурете спокойствие за своя бизнес!

24 часа професионално обслужване от квалифицирани специалисти.

Управление на автопарк

Искате да знаете къде са вашите превозни средства? Netfleet е система за локализиране и отдалечен контрол на над 50 показателя като скорост, гориво и др.

vehicle-img