neterra.tv

Клиентът: African Cable Television Limited

African Cable Television (ACTV) е фирма за платена телевизия директно до абоната (DTH), регистрирана през 2013 г. и започнала дейност на 13 ноември 2014 г. African Cable Television влиза в света на цифровата платена телевизия с амбициите да не бъде една от многото, а новатор, който издига летвата и очакванията на клиентите над предлаганото в момента, осигурява възможно най-доброто гладко излъчване на HD видеосъдържание на световно ниво, на най-изгодна цена и с най-добрите съвременни технологии.
Neterra започва да работи със своя първи африкански DTH клиент – ACTV – след две лични срещи през лятото на 2014 г.
ACTV желае да създаде нов DTH оператор, който да промени статуквото в Африка и да се гордее със самостоятелно постигнатия успех. Фирмата има както средствата, така и желанието да започне веднага.

Проблемът

ACTV вече знае как да създава свои телевизионни програми, да комбинира своето съдържание в пакети и да го пласира на своя пазар. Тя обаче не желае да изгуби две години в проучвания на декодери, системи за условен достъп, оборудване за сателитна връзка, ретранслатори, сървъри за възпроизвеждане, мидълуер и фърмуер. Тя желае друг да поеме отговорността за всичко това.

Решението

Естествено, DTH операторите не помагат на други DTH оператори да започнат конкурентна дейност. ACTV има нужда от особен тип партньор – такъв, който има опит в DTH, но сам по себе си не е DTH оператор. След като проучва възможните решения с други доставчици на услуги, ACTV се обръща към Neterra ООД с изискване, което нито един от останалите доставчици на DTH услуги не може да изпълни.

Neterra предлага напълно готова за експлоатация DTH платформа, предлагана като услуга. Към този момент Neterra повече от година експлоатира своята DTH платформа White Label.

Резултатите

Договорът е подписан, Neterra доставя декодерите, конфигурира цифровия телевизионен възел, частта за възпроизвеждане, снема телевизионните програми от техните официални източници и в рамките на три месеца ACTV започва да излъчва.
След въвеждането в експлоатация възникват редица проблеми. Софтуерът на декодерите дава някои грешки, някои видеофайлове не се възпроизвеждат, една от телевизионните програми изпраща грешни данни за електронната програма на телевизията (EPG). Neterra изпълнява стотици изпитвания, оценки, проверки на работните характеристики, разработва фърмуер.
Работи се денонощно за отстраняването на всички проблеми.
ACTV се занимава единствено с разработката на нови възможности и нови източници на приходи.

Бъдещето

Надяваме се и други фирми от Африка, Близкия Изток и други части на света да имат своя късмет, решителност и гордост от постигнатите резултати.

Daily

Общи условия
iso9001 iso20000 iso27001